Praktik

Den 10 ugers praktik på 3. semester skaber sammenhæng mellem dine teoretiske og praktiske kvalifikationer.

Professionsbacheloruddannelsen i webudvikling er teoretisk og videnskabelig orienteret og indeholder praksisnære problemstillinger. Det betyder, at du lærer at løse konkrete problemstillinger - både i den daglige undervisning og under det obligatoriske praktikophold.

Praktikdelen skaber derfor sammenhæng mellem dine teoretiske og praktiske kvalifikationer og bidrager til at udvikle de professionsrettede kompetencer, der efterspørges på nuværende og fremtidige arbejdspladser.

Som færdiguddannet kan du derfor gå direkte i erhvervslivet. Mange får job i deres praktikvirksomhed efter afsluttet eksamen.

Indsigt i branchen

Gennem den 10 ugers praktik får du en værdifuld indsigt i, hvad din rolle bliver, når du som færdiguddannet professionsbachelor kommer ud på arbejdsmarkedet.

Efter praktikken slutter du uddannelsen af med et afsluttende projekt. Det afsluttende projekt kan have afsæt i dit praktikophold og i samarbejdet med praktikvirksomheden.

Læringsmål

Praktikken er et selvstændigt læringsrum, hvor erfaringer skal bruges af både undervisere og studerende og føre til et øget samspil med praktikvirksomhederne.

Der lægges derfor stor vægt på afklaring af læringsmål i praktikperioden, som skal fremhæves i forbindelse med underskrift af praktikaftalen.

Praktikvirksomheder

Du har mulighed for at vælge virksomheden selv, og praktikforløbet er ulønnet.

Du har også mulighed for at komme i praktik i udlandet - læs mere herom under studieophold i udlandet.

Praktikplanlægning

Du får introduktion til praktikdelen løbende igennem studiet, hvor vi opfordrer dig til at finde dine interesseområder indenfor store systemer, systemintegration m.v. UCN har oprettet en database på praktikfirmaer.

Praktikken planlægges i samarbejde med praktikkoordinatorerne. Det er dit ansvar at skaffe den nødvendige praktikplads.

Nærmere information om praktik

Retningslinjer for praktik

Ønsker du at læse mere om praktik, kan du her læse: Retningslinjer for praktik for datamatiker og professionsbachelor-uddannelserne (PDF)

Studievejledning

Brian Hvarregaard
Faglig studievejleder

Tlf.: 72 69 12 78
brhv@ucn.dk​