Praktikinformation til studerende

Som studerende har du flere opgaver før, under og efter praktikken.

Den studerendes rolle

Du har ansvaret for (med bistand fra skolens koordinatorer) at:

  • Etablere kontakt til en virksomhed herunder afslutningsvis underskrift af kontrakt i praktikportalen.
  • Anvende praktikportalen i form af at vælge virksomhed, opstille læringsmål, udfylde forventningsafklaring.
  • Føre ”logbog” i praktikportalen.
  • Indhente udtalelse fra virksomheden angående opholdet.
  • Evaluere praktikperioden.
  • Udarbejde praktikrapport og forsvare denne ved en intern evaluering.

Forløb af praktikken

Retningslinjer for praktik

Ønsker du at læse mere om praktik, kan du her læse: Retningslinjer for praktik for datamatikeruddannelsen og for professionsbacheloruddannelserne (PDF).

Faglig studievejleder

Line Helverskov Horn
Faglig studievejleder

Tlf.: 72 69 15 58
lihh@ucn.dk

Kom til åbent hus - oplev studiemiljøet og kom lidt tættere på.

Find ud af hvornår og hvordan du kan søge ind på din drømmeuddannelse.

Få sparring hos en studievejleder og få svar på dine spørgsmål.