Uddannelsen i tal

Se resultaterne for de eksterne eksamener på uddannelsen webudvikling.

1. og 2. semester samlæser.

Alle hold har danske og internationale studerende.

Karakteropgørelse

Forårssemesteret 2016

Første semester

Fag
Database og XML

Eksamensform
Mundtlig individuel

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
7,27

Antal studerende
11

Andet semester

Fag
Database og XML

Eksamensform
Mundtlig individuel

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
8,3

Antal studerende
23

Tredje semester

Fag
Bachelorprojekt

Eksamensform
Mundtlig individuel

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
10

Antal studerende
6
Efterårssemesteret 2015

Første semester

Fag
Udviklingsmiljøer

Eksamensform
Individuel mundtlig prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
7,72

Antal studerende
22
Fag
Interface design og digital æstetik

Eksamensform
Individuel mundtlig prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
8,36

Antal studerende
22
Fag
Webprogrammering

Eksamensform
Individuel mundtlig prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
8,05

Antal studerende
22
 

Andet semester

Fag
Webkommunikation og netværkssociologi

Eksamensform
Individuel mundtlig prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
7,22

Antal studerende
9
Fag
Interface design og digital æstetik

Eksamensform
Individuel mundtlig prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
7,55

Antal studerende
9
Fag
Webprogrammering

Eksamensform
Individuel mundtlig prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
9,1

Antal studerende
9

Tredje semster

Fag
Praktikeksamen

Eksamensform
Individuel mundtlig prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
7,86

Antal studerende
14
Fag
Bachelorprojekt

Eksamensform
Individuel mundtlig prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
8,5

Antal studerende
14
Forårssemesteret 2015

Første semester

Fag
CMS / Development environments and CMS

Eksamensform
Individuel mundtlig prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
7,88

Antal studerende
9
Fag
Avancerede medieteknologier

Eksamensform
Individuel mundtlig prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
6,88

Antal studerende
8
Fag
Database og XML

Eksamenform
Individuel mundtlig prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
8,25

Antal studerende
8

Andet semester

Fag
CMS / Development environments and CMS

Eksamensform
Individuel mundtlig prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
6,8

Antal studerende
15
Fag
Avancerede medieteknologier

Eksamensform
Individuel mundtlig prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
7,0

Antal studerende
15
Fag
Database og XML

Eksamensform
Individuel mundtlig prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
5,28

Antal studerende
14

Tredje semester

Fag
Praktikeksamen

Eksamensform
Individuel mundtlig prøve

Vurdering
Bestået / Ikke bestået

Bestået
100 %

Antal studerende
6
Fag
Bachelorprojekt

Eksamensform
Individuel mundtlig prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
7,83

Antal studerende
6

 

Evalueringer og nøgletal

Bliv klogere på centrale tal og evalueringer i UCN’s kvalitetsarbejde.

Studievejledning

Brian Hvarregaard
Faglig studievejleder

Tlf.: 72 69 12 78
brhv@ucn.dk​