Center for undervisningsmidler (CFU)


Center for Undervisningsmidler (CFU) servicerer grundskoler og andre uddannelsesinstitutioner.
CFU udlåner læremidler, vejleder i brugen af dem og udbyder faglige og pædagogiske kurser og temadage.

  • Indhold

CFU i Thisted og Morsø

Levering og afhentning

Spørgsmål og svar

Dantek Booking

Følg CFU Nordjylland