Gå til hoved indhold
Diplommodul
Den pædagogiske diplomuddannelse

Ønsker du at udvikle forskellige metodiske tilgange, som kan sættes i spil i forhold til den målgruppe, du står overfor? Så se nærmere på dette modul, der har særligt fokus på kommunikativ sprogpædagogik og sproglig stilladsering.

Det vil være muligt at deltage i modulet hjemmefra via hybrid synkron eller asynkron online undervisning.

Hvad får du ud af modulet?

Læringsmålene for dig som studerende på dette modul er, at du:

  • har viden om andetsprogsdidaktik og andetsprogspædagogik
  • har indsigt i andetsprogspædagogiske tilgange og fordyber sig teoretisk og metodisk i forskellige andetsprogspædagogiske aspekter
  • kan anvende teori og metode til at planlægge, gennemføre og evaluere samt træffe og begrunde fagligt relaterede beslutninger om egen praksis

På modulet arbejder vi med disse indholdsområder:

  • Andetsprogspædagogikkens udvikling i dansk og internationalt perspektiv
  • Sprogstimulering og sprogundervisning
  • Kommunikativ sprogpædagogik i et interaktionelt perspektiv
  • Sproglig opmærksomhed og sproglig bevidsthed
  • De kommunikative færdigheder: læse og skrive
  • Dansk som andetsprog organiseret som et selvstændigt fagområde og som en integreret del af emner og fag

Hvordan arbejder vi på modulet?

Vi lægger vægt på, at du hele tiden bliver udfordret til at sætte dine egne erfaringer i spil og omsætte den præsenterede teori til din praksis. Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviser, gruppebaserede diskussioner og øvelser samt individuelle refleksioner. Det vil være muligt at deltage i modulet hjemmefra via hybrid undervisning.

Læs mere om modulet

Tilmeld dig

Vi udbyder forløbet på nedenstående tidspunkter.

Aalborg SØ
Hybrid
Dag

Få vejledning og mere at vide

Tina Bülow Pedersen

Administrativ medarbejder

E-mail:
TBP@ucn.dk
Telefon:
72691722

Få seneste nyt fra UCN act2learn Pædagogik og Læring

Nyhedsbrev til skole- og dagtilbudsområdet, hvor du kan holde dig opdateret på ny viden inden for henholdsvis pædagogik og læring. Tilmeld dig det nyhedsbrev - Dagtilbud eller Skole - der er relevant for dig og modtag opdateringer på kurser, videreuddannelser og arrangementer. 

Udkommer 2-4 gange om året.