Gå til hoved indhold
Diplommodul
Den pædagogiske diplomuddannelse

På modulet Børns sprogtilegnelse tilegner du dig teorier, begreber og viden om sprogudvikling, sprogvanskeligheder og forudsætninger for sprogtilegnelse; blandt emnerne er både et-, to- og flersprogede børns forudsætninger for sproglæring.

Hvad får du ud af modulet?

Læringsmålene for dig som studerende på dette modul er, at du:

 • har viden om centrale teorier om sprogtilegnelse - har viden om sprogets opbygning, indhold og funktioner
 • har viden om forudsætninger for tilegnelse af sprog samt om faktorer, der påvirker sprogtilegnelsen
 • har indsigt i børns sproglige og kommunikative udvikling - herunder typisk og atypisk sprogudvikling
 • kan anvende teoretisk og forskningsbaseret viden om børns sprog og sprogtilegnelse i forhold til at beskrive og vurdere børns sprog og at kunne identificere og beskrive eventuelle behov for indsats eller praksisudvikling.

På modulet arbejder vi med disse indholdsområder

 • Sprogtilegnelse og barnets kommunikative udvikling samt teoriernes videnskabsteoretiske forankring
 • Sprogets opbygning, herunder sprogets form, indhold og funktion
 • Væsentlige forudsætninger for sprogtilegnelse, fx sociale, kognitive og biologiske forudsætninger
 • Typisk og atypisk sprogudvikling samt indikatorer for sprogvanskeligheder
 • Danske børns sproglige milepæle
 • Tosprogede børns sprogtilegnelse og særlige forudsætninger for sprogtilegnelse
 • Vurderingskriterier i relevante sprogvurderingsmaterialer og tests
 • Sproglige forudsætninger for læsning

Hvordan arbejder vi på modulet?

Vi lægger vægt på, at du hele tiden bliver udfordret til at sætte dine egne erfaringer i spil og omsætte den præsenterede teori til din praksis. Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviser, gruppebaserede diskussioner og øvelser samt individuelle refleksioner.

Læs mere om modulet

Tilmeld dig

Vi udbyder forløbet på nedenstående tidspunkter.

Aalborg SØ
Fysisk fremmøde
Dag

Få vejledning og mere at vide

Tina Bülow Pedersen

Administrativ medarbejder

E-mail:
TBP@ucn.dk
Telefon:
72691722

Få seneste nyt fra UCN act2learn Pædagogik og Læring

Nyhedsbrev til skole- og dagtilbudsområdet, hvor du kan holde dig opdateret på ny viden inden for henholdsvis pædagogik og læring. Tilmeld dig det nyhedsbrev - Dagtilbud eller Skole - der er relevant for dig og modtag opdateringer på kurser, videreuddannelser og arrangementer. 

Udkommer 2-4 gange om året.