Gå til hoved indhold
Diplommodul
Den pædagogiske diplomuddannelse

Kompetenceudviklingen vil bidrage til at udvikle pædagogernes faglige kompetencer gennem indsigt i og viden om faglig sparring, organisering af pædagogiske læringsmiljøer og rollen som faglig ressourceperson. Diplommodulet vil således kvalificere pædagogens evner til at forholde sig analytisk og refleksivt til egen og andres praksis, og til at tilrettelægge forløb i dagtilbuddet med fokus på faglige udvikling og styrkede læringsmiljøer. Kompetenceudviklingen vil bidrage til, at ny viden og en styrket faglighed bliver forankret og kontinuerligt videreudviklet i pædagogernes organisationer og praksis gennem f.eks. læringsfællesskaber, tværfaglig sparring eller aktionslæringsforløb på tværs af dagtilbud og forvaltning.

Hvad får du ud af modulet?

Målet med din deltagelse i modulet er, at du som studerende:

  • kan bidrage til udvikling og forankring af den pædagogiske læreplan i dagtilbud 
  • kan indgå i sparring med kolleger og ledelse om at undersøge, udvikle og evaluere pædagogiske læringsmiljøer 
  • kan initiere et samarbejde om børns trivsel, læring, udvikling og dannelse med forældre og øvrige samarbejdspartnere 
  • har viden om lovgivning, kommunale strategier og lokale indsatser vedrørende den pædagogiske læreplan, herunder det pædagogiske grundlag og har indsigt i læreplanens mål med afsæt i det brede læringsbegreb 
  • har indsigt i strukturelle rammer og processuelle forholds betydning for alle børns læring i hverdagens rutiner, planlagte aktiviteter, leg og spontane situationer  
  • kan i samarbejde med kolleger og ledelse organisere og arbejde helhedsorienteret med læreplanstemaerne så de, set fra et barneperspektiv, er sammenhængende og tematisk forbundne 
  • kan didaktisk tilrettelægge et pædagogisk læringsmiljø, der medtænker børns perspektiv og deltagelse, herunder inddragelse af børn i udsatte positioner 
  • kan bidrage til en evalueringskultur præget af meningsfuld dokumentation af sammenhængen mellem praksis i det pædagogiske læringsmiljø og børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.  

Målgruppe

Målgruppen for det pædagogiske diplommodul ”Den pædagogiske læreplan og udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud” er faglige fyrtårne. Faglige fyrtårne defineres som pædagoguddannede medarbejdere fra daginstitutioner, der har eller er tiltænkt en særlig funktion ift. at fremme faglig refleksion og udvikling i daginstitutionen. Det kan fx være medarbejdere, der har en vis erfaring, har stor pædagogisk indsigt inden for et eller flere felter, eller som (sammen med lederen) bidrager systematisk til at fremme pædagogiske processer/forløb i institutionerne.

Hvordan arbejder vi på modulet?

Vi arbejder med koblingen mellem velfunderet teoretisk viden og dine egne erfaringer fra praksis. Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviser, gruppebaserede processer, diskussioner og øvelser samt individuelle refleksioner.

Læs mere om modulet

Tilmeld dig

Vi udbyder forløbet på nedenstående tidspunkter.

Aalborg SØ
Fysisk fremmøde
Dag

Få vejledning og mere at vide

Tina Bülow Pedersen

Administrativ medarbejder

E-mail:
TBP@ucn.dk
Telefon:
72691722

Få seneste nyt fra UCN act2learn Pædagogik og Læring

Nyhedsbrev til skole- og dagtilbudsområdet, hvor du kan holde dig opdateret på ny viden inden for henholdsvis pædagogik og læring. Tilmeld dig det nyhedsbrev - Dagtilbud eller Skole - der er relevant for dig og modtag opdateringer på kurser, videreuddannelser og arrangementer. 

Udkommer 2-4 gange om året.