Gå til hoved indhold
Diplommodul
Den pædagogiske diplomuddannelse

Indhold

  • Anvendelse af observationer, interview, spørgeskemaer og test til kortlægning af forudsætninger og potentialer hos elever med særlige behov
  • Internationale - og nationale forskningsresultater om læring hos - og undervisning af elever med særlige behov
  • Tidlig indsats og inklusion
  • Differentierede undervisningsmetoder og relevante hjælpemidler på baggrund af konkrete behov
  • Støttemuligheder i og uden for skolen til elever med særlige behov

Læringsmål

Den studerende:

  • har viden om og kan kende adfærdsbeskrivelser, definitioner, diagnoser der ligger til grund for en kategorisering af elever som havende særlige behov i matematikundervisningen
  • har viden om internationale- og nationale forskningsresultater om læring hos og undervisning af elever med særlige behov
  • kan kortlægge en elevs opfattelse, holdning, forudsætninger, potentiale og motivation relateret til elevers særlige behov
  • kan vejlede om - og angive pædagogiske og didaktiske undervisningstiltag til elever med særlige behov i både klasseundervisningen og specialundervisningen
  • kan informere og rådgive kolleger, skoleledelse og andre personer der har betydning for udviklingen af undervisningstilbud til elever med særlige behov

Læs mere om modulet

Tilmeld dig

Vi udbyder forløbet på nedenstående tidspunkter.

Aalborg SØ
Fysisk fremmøde
Dag

Få vejledning og mere at vide

Tina Bülow Pedersen

Administrativ medarbejder

E-mail:
TBP@ucn.dk
Telefon:
72691722

Få seneste nyt fra UCN act2learn Pædagogik og Læring

Nyhedsbrev til skole- og dagtilbudsområdet, hvor du kan holde dig opdateret på ny viden inden for henholdsvis pædagogik og læring. Tilmeld dig det nyhedsbrev - Dagtilbud eller Skole - der er relevant for dig og modtag opdateringer på kurser, videreuddannelser og arrangementer. 

Udkommer 2-4 gange om året.