Gå til hoved indhold
Diplommodul
Den pædagogiske diplomuddannelse

Med dette modul opnår du kompetencer til at varetage opgaver med fx planlægning af undervisning for tosprogede elever og sprogstimulering og -vurdering.

Det vil være muligt at deltage i modulet hjemmefra via hybrid synkron eller asynkron online undervisning.

Hvad får du ud af modulet?

Læringsmålene for dig som studerende på dette modul er, at du:

 • har viden om nyere forskning og teorier om tosprogethed og kendskab til forskellige betingelser for tosproget udvikling
 • har indsigt i teorier om andetsprogstilegnelse
 • kan anvende teorier og forsknings- og udviklingsarbejder om tosprogethed og andetsprogstilegnelse til at udvikle egen praksis
 • kan følge og støtte tosprogede børn, unge og voksnes tilegnelsesproces.

Hvad arbejder vi med på modulet?

På modulet arbejder vi med disse indholdsområder:

 • Tosprogethed og tosproget sprogbrug.
 • Tosproget udvikling.
 • Sprogpædagogik og tosprogethed.
 • Sprogtilegnelsesforskningen set i historisk perspektiv
 • Kognitive, interaktionelle og sociale og socialpsykologiske aspekter ved andetsprogstilegnelse.
 • Indlæringsstrategier.
 • Sprogtilegnelse set i et udviklingsperspektiv.

Hvordan arbejder vi på modulet?

Vi lægger vægt på, at du hele tiden bliver udfordret til at sætte dine egne erfaringer i spil og omsætte den præsenterede teori til din praksis. Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviser, gruppebaserede diskussioner og øvelser samt individuelle refleksioner. Det vil være muligt at deltage i modulet hjemmefra via hybrid undervisning.

Læs mere om modulet

Tilmeld dig

Vi udbyder forløbet på nedenstående tidspunkter.

Aalborg
Hybrid
Dag

Få vejledning og mere at vide

Tina Bülow Pedersen

Administrativ medarbejder

E-mail:
TBP@ucn.dk
Telefon:
72691722

Få seneste nyt fra UCN act2learn Pædagogik og Læring

Nyhedsbrev til skole- og dagtilbudsområdet, hvor du kan holde dig opdateret på ny viden inden for henholdsvis pædagogik og læring. Tilmeld dig det nyhedsbrev - Dagtilbud eller Skole - der er relevant for dig og modtag opdateringer på kurser, videreuddannelser og arrangementer. 

Udkommer 2-4 gange om året.