Gå til hoved indhold
Diplommodul
Den pædagogiske diplomuddannelse

Undersøgelser af den voksne danske befolkning har vist, at mere end 25 % har utilstrækkelige regnefærdigheder i forhold til at klare de komplekse krav, der stilles på arbejdsmarkedet og i dagligdagen. I slutningen af 1990’erne fik man for alvor øjnene op for problemet, og der blev etableret en ny grundlæggende voksenuddannelse (kaldet FVU-matematik), der skal være medvirkende til at rette op på dette forhold.

Modulet giver dig indsigt i begrebet numeralitet (funktionelle matematikfærdigheder og -forståelser), undersøgelse af voksnes numeraliet på arbejdspladser og i hverdagslivet samt tilrettelæggelse af undervisningsaktiviteter, der er relevante for målgruppen.

Hvad får du ud af modulet?

Du får styrket din viden om voksnes numeralitet, herunder indsigt i eksisterende undersøgelser heraf, og du opnår redskaber til at undersøge voksnes numeralitet på arbejdspladser og i andre hverdagssammenhænge.

Du opnår indsigt i gældende bestemmelser og rammer for FVU-matematik, og redskaber til at tilrettelægge undervisning i forhold til målgruppen.

Anvendelse og vurdering af relevante undervisningsmidler, herunder IT, konkrete materialer og spil, indgår heri. Du får et indgående kendskab til matematikdidaktisk litteratur af relevans for voksenundervisning.

Du opøver en evne til at se læringspotentialerne hos den voksne, og du vil blive i stand til at styrke vedkommendes læringsinteresse, så hans eller hendes muligheder for at forblive - eller komme ind på - arbejdsmarkedet forbedres.

Modulet er obligatorisk i forhold til at blive FVU-matematiklærer.

Hvad arbejder vi med på modulet?

Vi arbejder med teorier om numeralitet og forskellige matematikopfattelser, og hvilken betydning de har for tilrettelæggelse af undervisning. Du gennemfører en undersøgelse af numeralitet på en arbejdsplads og indkredser de specifikke forudsætninger og behov, som en FVU-matematikkursist har.

Du vil komme til at arbejde med at tilrettelægge, afprøve og vurdere forskellige undervisningsaktiviteter i sammenhænge, der er relevante i forhold til målgrupper og uddannelsesformål. Du vil især komme til at arbejde med relevante data, medier og aktiviteter inden for de fire matematiske områder: størrelser og tal, form og dimension, mønstre og relationer samt data og chance.

Læs mere om modulet

Tilmeld dig

Vi udbyder forløbet på nedenstående tidspunkter.

Aalborg SØ
Hybrid
Dag

Få vejledning og mere at vide

Tina Bülow Pedersen

Administrativ medarbejder

E-mail:
TBP@ucn.dk
Telefon:
72691722

Få seneste nyt fra UCN act2learn Pædagogik og Læring

Nyhedsbrev til skole- og dagtilbudsområdet, hvor du kan holde dig opdateret på ny viden inden for henholdsvis pædagogik og læring. Tilmeld dig det nyhedsbrev - Dagtilbud eller Skole - der er relevant for dig og modtag opdateringer på kurser, videreuddannelser og arrangementer. 

Udkommer 2-4 gange om året.