Gå til hoved indhold
Diplommodul
Den pædagogiske diplomuddannelse

Faget FVU-digital udbydes som virksomhedsrettede forløb og er målrettet deltagere, som har behov for at styrke deres basale færdigheder i digital opgaveløsning indenfor deres jobfunktion.

Modulet 'FVU undervisning i digitale færdigheder for voksne' er det ene af to obligatoriske moduler i uddannelsen til FVU-digitallærer. Uddannelsen består af følgende moduler:

  • Grundlæggende digitale færdigheder
  • FVU undervisning i digitale færdigheder for voksne

Hvad får du ud af modulet?

Det er målet, at du som studerende opnår kompetencer til at

  • planlægge, gennemføre og evaluere differentierede undervisningsaktiviteter i FVU-digital på baggrund af trinplacering af kursister
  • tilpasse undervisningen til den enkelte deltagers arbejdsmæssige og personlige uddannelsesbehov
  • indgå i et fagligt og tværprofessionelt samarbejde med relevante fagpersoner om udvikling af digital praksis gennem virksomhedsforlagt undervisning

For at opnå disse kompetencer skal du

  • have indsigt i bekendtgørelsen for FVU og prøvegrundlaget for FVU-digital
  • have viden om voksendidaktik, voksenlæring og teori om transfer
  • have indsigt i digitale løsningers indflydelse på arbejdslivet 
  • kunne vurdere didaktiske problemstillinger og perspektiver ud fra teorier om og erfaringer med digitale teknologier

Hvordan arbejder vi på modulet?

Modulet er tilrettelagt som online undervisning. Undervisningen består af en blanding af virtuel deltagelse med fastlagte online mødetidspunkter og selvstudie.

Læs mere om modulet

Tilmeld dig

Vi udbyder forløbet på nedenstående tidspunkter.

Online 
Online
Dag

Få vejledning og mere at vide

Tina Bülow Pedersen

Administrativ medarbejder

E-mail:
TBP@ucn.dk
Telefon:
72691722

Få seneste nyt fra UCN act2learn Pædagogik og Læring

Nyhedsbrev til skole- og dagtilbudsområdet, hvor du kan holde dig opdateret på ny viden inden for henholdsvis pædagogik og læring. Tilmeld dig det nyhedsbrev - Dagtilbud eller Skole - der er relevant for dig og modtag opdateringer på kurser, videreuddannelser og arrangementer. 

Udkommer 2-4 gange om året.