Gå til hoved indhold
Diplommodul
Den pædagogiske diplomuddannelse

Faget FVU-digital udbydes som virksomhedsrettede forløb og er målrettet deltagere, som har behov for at styrke deres basale færdigheder i digital opgaveløsning indenfor deres jobfunktion.

Modulet 'Grundlæggende digitale færdigheder' er det ene af to obligatoriske moduler i uddannelsen til FVU-digitallærer. Uddannelsen består af følgende moduler og vi anbefaler, at du tager modulerne i denne rækkefølge:

  • Grundlæggende digitale færdigheder
  • FVU undervisning i digitale færdigheder for voksne

Hvad får du ud af modulet?

Det er målet, at du som studerende opnår kompetencer til at

  • håndtere digitale programmer, styresystemer og former for hard- og software
  • vurdere og formidle problemstillinger om digitale teknologier i forhold til en praksiskontekst
  • håndtere, organisere og strukturere data og datakommunikation.

For at opnå disse kompetencer skal du

  • have teoretisk og praktisk viden om digitale teknologier og deres anvendelsesmuligheder i arbejds- og fritidslivet
  • have viden om persondatalovgivning og datasikkerhed samt indsigt i digital dannelse og webetik
  • kunne afdække, herunder analysere og vurdere, digitale forudsætninger og færdigheder i forhold til deltagernes job og hverdagsbehov
  • kunne eksperimentere med – og begrunde valg af digitale teknologier herunder kompenserende IT-værktøjer
  • kunne anvende teoretiske, faglige og digitale teknologiske begreber og koble dem til et hverdagssprog.

Hvordan arbejder vi på modulet?

Modulet udbydes som et online forløb – det vil sige, at undervisningen og al undervisningsaktivitet foregår digitalt. De fælles undervisningsgange, hvor hele holdet deltager sammen med underviseren finder sted i særlige tidsrum, og øvrige undervisningsaktiviteter sker før, mellem og efter de enkelte undervisningsgane.

Læs mere om modulet

Tilmeld dig

Vi udbyder forløbet på nedenstående tidspunkter.

Online 
Online
Dag

Online 
Online
Dag

Få vejledning og mere at vide

Tina Bülow Pedersen

Administrativ medarbejder

E-mail:
TBP@ucn.dk
Telefon:
72691722

Få seneste nyt fra UCN act2learn Pædagogik og Læring

Nyhedsbrev til skole- og dagtilbudsområdet, hvor du kan holde dig opdateret på ny viden inden for henholdsvis pædagogik og læring. Tilmeld dig det nyhedsbrev - Dagtilbud eller Skole - der er relevant for dig og modtag opdateringer på kurser, videreuddannelser og arrangementer. 

Udkommer 2-4 gange om året.