Gå til hoved indhold
Diplommodul
Den pædagogiske diplomuddannelse

Modulet Læring og didaktisk design er en del af den nye uddannelsesretning som Læringsvejleder. For at opnå kompetencer til funktionen som læringsvejleder skal uddannelsesforløbet som minimum indeholde modulet Læring og didaktisk design samt modulet Vejledning og organisatoriske læreprocesser.

Målgruppe

Modulet og uddannelsesforløbet er for dig, der, som lærer eller pædagog, gerne vil varetage funktionen som læringsvejleder og tilegne dig kompetencer til at indgå i teamet omkring folkeskolens pædagogiske læringscenter.

Hvad får du ud af modulet?

Modulet kvalificerer dig til at:

  • indgå i samarbejde om at omsætte evidens- og forskningsbaseret viden om elevers læring i organisationen
  • udvikle forløb, der gennem læringsressourcer, rum, aktiviteter og organisering skaber eksperimenterende læringsmiljøer
  • samarbejde om pædagogik og didaktik med henblik på at udvikle, afprøve og evaluere nye elev- og lærerpositioner samt læringsmiljøer.

Hvordan arbejder vi på modulet?

Vi arbejder med koblingen mellem velfunderet teoretisk viden og dine egne erfaringer fra praksis. Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviser, gruppebaserede processer, diskussioner og øvelser samt individuelle refleksioner.

Hvad arbejder vi med på modulet?

På modulet lærer du om:

  • læringsteori, didaktisk design og læringsressourcers funktion i den pædagogiske praksis
  • forskellige læringsteoretiske perspektiver og tilgange samt deres betydning for udviklingen af læringsmiljøer og viden
  • didaktisk design og designtænkning i forberedelse, gennemførelse og evaluering af undervisningen.

Læs mere om modulet

Tilmeld dig

Vi udbyder forløbet på nedenstående tidspunkter.

Aalborg SØ
Blended learning
Dag

Få vejledning og mere at vide

Tina Bülow Pedersen

Administrativ medarbejder

E-mail:
TBP@ucn.dk
Telefon:
72691722

Få seneste nyt fra UCN act2learn Pædagogik og Læring

Nyhedsbrev til skole- og dagtilbudsområdet, hvor du kan holde dig opdateret på ny viden inden for henholdsvis pædagogik og læring. Tilmeld dig det nyhedsbrev - Dagtilbud eller Skole - der er relevant for dig og modtag opdateringer på kurser, videreuddannelser og arrangementer. 

Udkommer 2-4 gange om året.