Gå til hoved indhold
Diplommodul
Den pædagogiske diplomuddannelse

Har du elever eller kursister med skriftsprogsvanskeligheder?

Så er der hjælp at hente på dette modul. Nyere forskning viser, at læse- og skriveteknologi kan hjælpe elever med skriftsprogsvanskeligheder til at forstå og skrive tekster. På modulet kobler vi teoretisk viden med din praktiske viden og erfaringer og gør dig som lærer og læsevejleder i stand til at understøtte og forbedre børns, unges og voksnes læsning og skrivning med brug af teknologi.

Modulet er måske noget for dig – hvis du ønsker

 • at anvende teoretisk såvel som praksisrettet viden om læse- og skriveteknologi i din undervisning/vejledning?
 • indblik i bredden af muligheder inden for læse- og skriveteknologi på forskellige platforme og deres anvendelse i undervisningen?
 • at arbejde med læse- og skriveteknologi både som undervisningsmiddel og hjælpemiddel?
 • at kunne udrede elevers behov for læse- og skriveteknologi i et livsperspektiv?
 • indblik i hjælpemiddellovgivning, bevillings- og dispensationsmuligheder for børn, unge og voksne med skriftsprogsvanskeligheder?

Hvad arbejder vi med på modulet?

 • Målgruppen for læse- og skriveteknologi
 • Skriftsprogsvanskeligheder i et livsperspektiv, herunder hjælpemiddellovgivning, bevillings- og dispensationsmuligheder
 • Udredning af behov for læse- og skriveteknologi
 • Analyse, vurdering og udvælgelse af læse- og skriveteknologi
 • Planlægning og gennemførelse af individuel læse- og skriveundervisning med anvendelse af læse-, stave- og skriveteknologi
 • Planlægning og gennemførelse af individuel undervisning i læse-, stave- og skrivestrategier, der understøttes af anvendelsen af læse- og skriveteknologi
 • Løbende evaluering af deltagerens udbytte af anvendelsen af læse- og skriveteknologi
 • Vejledning og samarbejde i relation til valg og anvendelse af læse- og skriveteknologi

Hvordan arbejder vi på modulet?

Vi arbejder med koblingen mellem velfunderet teoretisk viden og dine egne erfaringer fra praksis. Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviser, gruppebaserede diskussioner og øvelser samt individuelle refleksioner.

Hvad er resultatet af modulet?

Når du afslutter modulet' Læse- og skriveteknologi' vil du være kvalificeret ift. udredning, lovgivning og iværksættelse af læse- og skrivestøttende teknologiske tiltag. Du vil kunne reflektere over it-didaktik og på baggrund heraf kunne analysere, vurdere og videreudvikle din undervisning og vejledning i praksis.

Læs mere om modulet

Tilmeld dig

Vi udbyder forløbet på nedenstående tidspunkter.

Aalborg SØ
Fysisk fremmøde
Dag

Få vejledning og mere at vide

Tina Bülow Pedersen

Administrativ medarbejder

E-mail:
TBP@ucn.dk
Telefon:
72691722

Få seneste nyt fra UCN act2learn Pædagogik og Læring

Nyhedsbrev til skole- og dagtilbudsområdet, hvor du kan holde dig opdateret på ny viden inden for henholdsvis pædagogik og læring. Tilmeld dig det nyhedsbrev - Dagtilbud eller Skole - der er relevant for dig og modtag opdateringer på kurser, videreuddannelser og arrangementer. 

Udkommer 2-4 gange om året.