Gå til hoved indhold
Diplommodul
Den pædagogiske diplomuddannelse

NB! Vi anbefaler, at du læser modulet 'Afdækning af skriftsprogsvanskeligheder' på baggrund af viden om læsning og skrivning som det første, da det er grundmodulet for uddannelsen til Læsevejleder i ungdomsuddannelserne.

Uddannelsen til Læsevejleder for ungdomsuddannelserne består af følgende moduler:

  • Teorier om læsning og skrivning samt afdækning af skriftsprogsvanskeligheder
  • Læsevejledning i ungdomsuddannelserne

Din funktion som læsevejleder indebærer, at du gennem en aktiv læseindsats leder skolens udvikling mod et inkluderende læringsmiljø, der også kan rumme elever med læsevanskeligheder. Et væsentligt sigte med en sådan læseindsats er at styrke de læsesvage elevers færdigheder og holdninger på en sådan måde, at de får redskaber til at begå sig i uddannelserne og ikke falder fra. Læsevejlederen er dermed skolens ressourceperson i spørgsmål om læsning, stavning og skrivning.

Hvad får du ud af uddannelsen?

Du får kompetencer til at:

  • udvikle, koordinere og evaluere skolens læseindsats
  • inddrage og støtte faglærerne i arbejdet med at styrke elevernes læse- og skrivekompetencer
  • vejlede skolens ledelse om tiltag og ressourceanvendelse i forhold til virkningsfulde læseindsatser.

Hvad arbejder du med på uddannelsen?

Gennem modulet arbejder du med læsevejlederens rolle og funktion perspektiveret ud fra daglig praksis i ungdomsuddannelserne. Hvordan skal du planlægge, koordinere og styre skolens læseindsats i samarbejde med dine ledere og kolleger? Hvilken strategi kan du vælge?

Vi følger op på procedurer ift. screening og afdækning, og derudfra tilrettelægger og evaluerer vi såvel konkrete undervisningsforløb for eleverne som konkrete vejlednings- og inspirationsforløb for kollegerne.

Endelig undersøger vi de hjælpemidler, der er rådighed for eleverne. Det kan være specialpædagogisk støtte eller den nyeste teknologi indenfor læsning og skrivning.

Du afslutter modulet med en skriftlig opgave,  hvori du analyserer egen praksis ved hjælp af relevante teorier.

Hvordan arbejder vi på modulet?

Hos UCN act2learn lægger vi vægt på, at du bliver trænet i at udvikle dig teoretisk og i din professionelle praksis. Du får værktøjer, som du kan bruge i dit daglige arbejde fra dag ét. Derfor bliver du udfordret til at sætte dine egne erfaringer i spil og omsætte den præsenterede teori til din praksis.

Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem almindelig undervisning, diskussioner i grupper og plenum, casearbejde og individuelle studier og refleksioner.

Læs mere om modulet

Tilmeld dig

Vi udbyder forløbet på nedenstående tidspunkter.

Aalborg SØ
Hybrid
Dag

Få vejledning og mere at vide

Tina Bülow Pedersen

Administrativ medarbejder

E-mail:
TBP@ucn.dk
Telefon:
72691722

Få seneste nyt fra UCN act2learn Pædagogik og Læring

Nyhedsbrev til skole- og dagtilbudsområdet, hvor du kan holde dig opdateret på ny viden inden for henholdsvis pædagogik og læring. Tilmeld dig det nyhedsbrev - Dagtilbud eller Skole - der er relevant for dig og modtag opdateringer på kurser, videreuddannelser og arrangementer. 

Udkommer 2-4 gange om året.