Gå til hoved indhold
Diplommodul
Den pædagogiske diplomuddannelse

Det giver sig udslag i en negativ selvopfattelse og modstand i forhold til undervisning i matematik og en oplevelse af, at matematik ikke anvendes i hverdagen.

Modulet giver indsigt i, hvordan man på forskellige måder kan definere matematikvanskeligheder hos voksne og hvilke mulige årsager, der kan ligge til grund for disse.

Hvordan kan man finde frem til karakteren af vanskelighederne? Hvordan kan man tilrettelægge undervisning, der tilgodeser voksnes forskellige behov og intentioner samt måder at lære på?

Hvad får du ud af modulet?

Du får styrket din viden om matematikvanskeligheder hos voksne, og hvordan du med udgangspunkt i denne viden kan tilrettelægge FVU-matematik, hvor målet er funktionelle matematikfærdigheder og -forståelser. I den sammenhæng er klasserummets sociale og psykologiske normer og forestillinger af stor betydning.

Endvidere opnår du indsigt i voksnes læreprocesser, herunder indblik i voksnes blokering og modstand i forhold til matematik samt disses betydning for tilrettelæggelsen og gennemførelsen af undervisningen. Hvilke intentioner har voksne med at deltage i undervisningen, og hvordan kan du skabe mening og motivation for den enkelte FVU-kursist?

Du bliver styrket i at bruge hverdagssproget og uformelle repræsentationer i arbejdet med matematik, og du opnår indsigt i kompenserende undervisningsmaterialer.

Modulet er obligatorisk i forhold til at blive FVU-matematiklærer.

Hvad arbejder du med på forløbet?

Du vil komme til at arbejde med:

  • Matematikdidaktisk litteratur om matematikvanskeligheder og forskellige perspektiver på den specialpædagogiske praksis
  • Voksnes læreprocesser herunder sproglige og kommunikative dimensioners betydning for matematiklæring
  • Voksnes motivation og behov for deltagelse i uddannelse
  • Tilrettelæggelse af undervisning inden for områderne tal og størrelser, form og dimension, mønstre og relationer samt data og chance og med udgangspunkt i voksnes egne forudsætninger og metoder
  • Summative og formative evalueringsformer og disses anvendelse i matematikundervisningen for voksne

Hvordan arbejder vi på modulet?

Modulet udbydes som blended learning. Det betyder, at der er få undervisningsgange og mere vejledning (individuel vejledning, mailvejledning og eventuelt gruppevejledning), samt at du skal være indstillet på at:

  • arbejde med dit individuelle studie gennem læsning af litteraturen og via besvarelse af successive temaopgaver. Der gives feedback på dine besvarelser
  • omsætte din forståelse om matematikvanskeligheder hos voksne til praktisk handling ved at tilrettelægge og eventuelt gennemføre undervisningsaktiviteter for voksne

Læs mere om modulet

Tilmeld dig

Vi udbyder forløbet på nedenstående tidspunkter.

Aalborg SØ
Hybrid
Dag

Få vejledning og mere at vide

Tina Bülow Pedersen

Administrativ medarbejder

E-mail:
TBP@ucn.dk
Telefon:
72691722

Få seneste nyt fra UCN act2learn Pædagogik og Læring

Nyhedsbrev til skole- og dagtilbudsområdet, hvor du kan holde dig opdateret på ny viden inden for henholdsvis pædagogik og læring. Tilmeld dig det nyhedsbrev - Dagtilbud eller Skole - der er relevant for dig og modtag opdateringer på kurser, videreuddannelser og arrangementer. 

Udkommer 2-4 gange om året.