Gå til hoved indhold
Diplommodul
Den pædagogiske diplomuddannelse

Uddannelsen til ordblindeunderviser for voksne består af følgende moduler:

  • Teorier om læsning og skrivning samt afdækning af skriftsprogsvanskeligheder
  • Ordblindeundervisning for voksne

Ordblindhed er vanskeligheder med at lære at læse, stave og skrive, hvilket ofte er fagligt, personligt og socialt begrænsende for de cirka 7% ordblinde, der er registreret i Danmark. Med dette modul bliver du klædt på til at give voksne en ny chance for at arbejde med deres ordblindhed. Det vil også gøre dig mere kompetent til at indgå i samarbejde med undervisere og andre relevante fagpersoner for at iværksætte hensigtsmæssige tiltag i forhold til voksne med ordblindhed.

Hvad får du ud af modulet?

Du bliver i stand til at undervise voksne ordblinde, og du vil kunne vejlede til andre uddannelsestilbud og til specialpædagogisk støtte (SPS). Du kan udvælge de bedste undervisningsmaterialer, og du vil kunne inddrage læse- og skriveteknologi i din undervisning.

Når du har bestået afdækningsmodulet (modul 3) og dette modul, kan du kalde dig ordblindelærer for voksne, og søge underviserjobs i ordblindeundervisning, i ungdomsuddannelserne, hos VUC, AMU, oplysningsforbundene eller andre steder, hvor de udbyder Ordblindeundervisning for voksne (OBU).

Hvad arbejder du med på modulet?

Du får kendskab til forskellige teorier om ordblindhed, herunder definitioner og årsagsforhold. Du får indsigt i, hvad det betyder for en voksen at være ordblind? Du kommer også til at arbejde med lovgrundlaget for ordblindeundervisningen (OBU), og hvad det betyder for undervisningens rammer og opbygning.

Vi perspektiverer din viden om voksnes læreprocesser med konkret undervisningsplanlægning for ordblinde voksne. Du lærer at omsætte forskningsbaseret viden om ordblindhed til praksis, og du lærer at tilrettelægge, gennemføre og evaluere ordblindeundervisning for både etnisk danske ordblinde og for ordblinde med dansk som andetsprog.

Desuden vil du arbejde med analyse og vurdering af ordblinde voksnes skriftsproglige strategier, og du vil i praksis afprøve og undersøge den læse- og skriveteknologi, der er til rådighed for at for at styrke læselysten og – forståelsen af det læste.

Endelig vil du få viden om de forskellige former for specialpædagogisk støtte (SPS) og vejledningsmuligheder, der findes. Du arbejder i løbet af modulet med udvikling af en individuel undervisningsplan (IUP) og med udvikling af læremidler til ordblindeundervisning for voksne; begge dele indgår som en del af din endelige eksamensopgave (portfolio).

Læs mere om modulet

Hvad siger andre om uddannelsen?

"I forhold til undervisningens tilrettelæggelse som HyFlex, har jeg netop valgt UCN af den grund. Jeg synes, at hverdagen er hektisk nok, og det at efteruddanne sig kan være en ekstra byrde i en travl arbejdsuge. Men – hvis man kan sidde hjemme på sin sofa i stedet, så bliver en efteruddannelse pludselig overkommelig. Inter er så godt som at dygtiggøre sig og blive klogere, men det kommer ofte med en pris. På denne måde har jeg glædet mig til at komme i gang. Det er fantastisk. Og så kan vaskemaskinen køre samtidig."

Jette fra Vejle

Tilmeld dig

Vi udbyder forløbet på nedenstående tidspunkter.

Aalborg SØ
Hybrid
Dag

Få vejledning og mere at vide

Tina Bülow Pedersen

Administrativ medarbejder

E-mail:
TBP@ucn.dk
Telefon:
72691722

Få seneste nyt fra UCN act2learn Pædagogik og Læring

Nyhedsbrev til skole- og dagtilbudsområdet, hvor du kan holde dig opdateret på ny viden inden for henholdsvis pædagogik og læring. Tilmeld dig det nyhedsbrev - Dagtilbud eller Skole - der er relevant for dig og modtag opdateringer på kurser, videreuddannelser og arrangementer. 

Udkommer 2-4 gange om året.