Gå til hoved indhold
Diplommodul
Den pædagogiske diplomuddannelse

Hvad får du ud af modulet?

I skoler og dagtilbud er der børn og unge, der oplever forskellige grader af begrænsninger i udviklings-, trivsels- og læringssammenhænge som følge af social kontrol. Gennem modulet vil du få styrket dine kompetencer til at vurdere, hvornår der er tale om negativ social kontrol og du vil blive præsenteret for metoder og tilgange til at arbejde pædagogisk og forebyggende i relation til barnet/den unge/familien/kammeraterne og i samarbejdet med tværgående samarbejdspartnere.

Du vil arbejde med praksiseksempler, dilemmaer og cases, der belyses fra forskellige faglige perspektiver og som skærper blikket for kompleksiteten og styrker din refleksivitet og professionelle dømmekraft.   

På modulet vil du opbygge færdigheder ift. at:

  • kunne anvende, vurdere og begrunde metoder til at identificere, forebygge og håndtere mistrivsel relateret til negativ social kontrol og konflikter, herunder æresrelaterede og kulturelt betingede konflikter
  • kunne indgå i forebyggende og indgribende tværprofessionelt og tværgående samarbejde med myndigheder og andre relevante aktører, samt i tillidsskabende forældresamarbejde
  • kunne analysere dilemmaer diskurser og perspektiver på køn, seksualitet og kulturel mangfoldighed som har betydning for børn og unges deltagelsesmuligheder
  • kunne planlægge, gennemføre og evaluere pædagogiske og didaktiske aktiviteter med udgangspunkt i kønsreflekterede, interkulturelle og normkritiske tilgange. 

Modulet henvender sig til lærere og pædagoger i skole, dag- og fritidstilbud, samt fagpersoner der arbejder pædagogisk i andre kontekster.

Hvis en kommune eller flere kommuner i samarbejde ønsker at kompetenceudvikle en medarbejdergruppe sammen, er det muligt at rekvirere modulet som et skræddersyet forløb.

Hvad arbejder vi med på modulet?

Modulet præsenterer viden fra forsknings- og udviklingsarbejde om negativ social kontrol, gruppe- og familiedynamikker samt æresrelaterede sociale praksisser; indblik i relevante konventioner, lovgivning, kommunale strategier og lokale indsatser vedr. forebyggelse af negativ social kontrol; samt viden om dilemmaer, diskurser og perspektiver på køn, seksualitet og kulturel mangfoldighed, som har betydning for pædagogisk og didaktisk praksis.

Hvordan arbejder vi på modulet?

Undervisningen vil indeholde cases og dilemmaer, herunder inddrages cases fra din egen praksis, som vil danne afsæt for analyser og drøftelser af en række faglige perspektiver, der kan skærpe din vurderingsevne og din professionelle dømmekraft i kontekster præget af kompleksitet.

Læringsformen er en vekselvirkning mellem faglige oplæg, gruppe- og casearbejde, samt undersøgelser og afprøvninger af modulets perspektiver og metoder i egen praksis.

Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen på baggrund af en skriftlig synopsis.  

Læs mere om modulet

Tilmeld dig

Vi udbyder forløbet på nedenstående tidspunkter.

Få besked om fremtidige datoer

Der er i øjeblikket ingen planlagte datoer for dette forløb. Udfyld formularen, hvis du vil have besked, når vi har fastsat nye datoer.

Vi behandler dine oplysninger i overensstemmelse med vores privatlivspolitik. 

Tak for din interesse

Tak for din interesse i forløbet. Du hører fra os, når der igen er fastsat nye datoer. 

Få vejledning og mere at vide

Tina Bülow Pedersen

Administrativ medarbejder

E-mail:
TBP@ucn.dk
Telefon:
72691722

Få seneste nyt fra UCN act2learn Pædagogik og Læring

Nyhedsbrev til skole- og dagtilbudsområdet, hvor du kan holde dig opdateret på ny viden inden for henholdsvis pædagogik og læring. Tilmeld dig det nyhedsbrev - Dagtilbud eller Skole - der er relevant for dig og modtag opdateringer på kurser, videreuddannelser og arrangementer. 

Udkommer 2-4 gange om året.