Gå til hoved indhold
Diplommodul
Den pædagogiske diplomuddannelse

Du får indblik i relevante lærings- og udviklingspsykologiske teorier, som vil hjælpe dig til at forstå din praksis på en ny og anderledes måde. Du opnår færdigheder i at kunne forstå og forklare praksisproblemstillinger ud fra flere vinkler, for derved at kunne få øje på nye handlemuligheder i din praksis.

Hvad får du ud af modulet?

Du opnår at:

  • Have indsigt i grundlæggende teorier om den menneskets udvikling, læring og trivsel (med hensyn til alle funktionsområder)
  • Kunne iklæde dig forskellige ’teoretiske briller’ på praksisproblemstillinger og reflektere og handle på en ny måde i din praksis
  • Have viden om væsentlige forskningsresultater i hele det pædagogisk-psykologiske fagområde og forståelse af,  hvordan dette udmøntes i praksis
  • Kunne begrunde og anvende metoder i forhold til intervention 
  • Kunne indgå i samarbejde om at håndtere problemstillinger i pædagogisk praksis, set ud fra en helhedsorienteret optik.

Hvordan arbejder vi på modulet?

Vi lægger vægt på, at du hele tiden bliver trænet i at perspektivere den lærte teori til din praksis og dine erfaringer. Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem almindelig undervisning, diskussioner i grupper og plenum, casearbejde, refleksioner og individuelle studier.

Modulet afsluttes med en prøve.

Hvad arbejder du med på modulet?

Du får viden om de væsentligste teorier på det pædagogisk-psykologiske fagområde. Vi inddrager den nyeste viden og forskning, som vi sætter i spil i en meningsfuld sammenhæng med din praksis og de børn eller unge du arbejder med dagligt.

Vi indkredser læringsforståelser, og du får indsigt i, hvordan forskellige lærings- og udviklingsuniverser kan spille sammen. Ud fra en grundlæggende viden om feltets ’teoretiske landskab’, arbejder vi med, hvordan du kan implementere din viden og bidrage til udvikling i din institution/skole.

Læs mere om modulet

Tilmeld dig

Vi udbyder forløbet på nedenstående tidspunkter.

Aalborg SØ
Fysisk fremmøde
Dag

Få vejledning og mere at vide

Tina Bülow Pedersen

Administrativ medarbejder

E-mail:
TBP@ucn.dk
Telefon:
72691722

Få seneste nyt fra UCN act2learn Pædagogik og Læring

Nyhedsbrev til skole- og dagtilbudsområdet, hvor du kan holde dig opdateret på ny viden inden for henholdsvis pædagogik og læring. Tilmeld dig det nyhedsbrev - Dagtilbud eller Skole - der er relevant for dig og modtag opdateringer på kurser, videreuddannelser og arrangementer. 

Udkommer 2-4 gange om året.