Gå til hoved indhold
Diplommodul
Den pædagogiske diplomuddannelse

Det kræver kvalificerede praktiklærere at uddanne kommende lærere, så de opnår praktisk undervisningskompetence og en grundlæggende lærerprofessionalitet. De har brug for kompetent vejledning i forhold til pædagogiske og didaktiske problemstillinger, blik for elevers deltagelse og udbytte, samarbejdsopgaver, indblik i en lærers mange forskellige opgaver osv. 

Dette modul henvender sig til dig, som ønsker at varetage en funktion som praktiklærer i tilknytning til læreruddannelsens integrerede praktik, herunder også opgaven som meduddanner og bedømmer af vores kommende lærere i grundskolen.

Hvad får du ud af modulet?

Indholdet i modulet vil kvalificere dig til at understøtte de lærerstuderendes læreprocesser i samarbejde med professionshøjskolen med henblik på, at de udvikler og opnår praktisk undervisningskompetencer og lærerprofessionalitet. Ligeledes vil du opnå kompetencer til at indgå i samarbejde med lærerstuderende og professionshøjskolen om varetagelsen af lærerens alsidige opgaver.

Vi lægger vægt på, at du hele tiden bliver udfordret til at sætte dine egne erfaringer i spil og omsætte den præsenterede teori til din praksis. Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviser, fælles drøftelser, gruppebaserede diskussioner og øvelser samt individuelle refleksioner.

Fagligt indhold

Kompetencemålene for modulet ser således ud:

Det er målet, at du gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at

  • understøtte de lærerstuderendes læreprocesser i den integrerede praktik i samarbejde med professionshøjskolen med henblik på, at de udvikler og opnår praktisk undervisningskompetence og lærerprofessionalitet
  • indgå i et samarbejde med de lærerstuderende og professionshøjskolen om varetagelse af lærerens opgaver som undervisning, mødevirksomhed, skoleudvikling og skole-hjem-samarbejde.

Helt konkret kommer du til at arbejde med:

  • professionel dømmekraft og lærerfaglighed
  • viden om voksnes læreprocesser og vejledning af lærerstuderende
  • skolens uddannelseskultur og skolen som uddannelsesorganisation
  • refleksionsprocesser
  • at kunne planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i samarbejde med de lærerstuderende og undervisere på UCN.
  • at kunne understøtte de lærerstuderende i at identificere og analysere elevers deltagelse i og udbytte af undervisningen.

Læs mere om modulet

Tilmeld dig

Vi udbyder forløbet på nedenstående tidspunkter.

Aalborg SØ
Fysisk fremmøde
Dag

Aalborg SØ
Fysisk fremmøde
Dag

Få vejledning og mere at vide

Tina Bülow Pedersen

Administrativ medarbejder

E-mail:
TBP@ucn.dk
Telefon:
72691722

Få seneste nyt fra UCN act2learn Pædagogik og Læring

Nyhedsbrev til skole- og dagtilbudsområdet, hvor du kan holde dig opdateret på ny viden inden for henholdsvis pædagogik og læring. Tilmeld dig det nyhedsbrev - Dagtilbud eller Skole - der er relevant for dig og modtag opdateringer på kurser, videreuddannelser og arrangementer. 

Udkommer 2-4 gange om året.