Gå til hoved indhold
Diplommodul
Den pædagogiske diplomuddannelse

Det kræver kvalificerede praktiklærere at uddanne kommende lærere, så de får en stor viden omkring undervisning og lærerens mange forskellige opgaver. Dette modul henvender sig til dig, som ønsker at varetage en funktion som praktiklærer i tilknytning til læreruddannelsens praktik, herunder også opgaven som eksaminator ved de lærerstuderendes kompetencemålsprøver i praktik. Studerende, som gennemfører modulet, kan anvende betegnelsen praktikvejleder i læreruddannelsen.

Det siger de

"Underviserne på act2learn er gode til at koble teori med praksis, så jeg kan tage det direkte med ud til min funktion som vejleder. Det er tydeligt at mærke, at underviserne er engagerede og fagligt velfunderet".

Kristine Lund Hansen

Lærer, Skolegades Skole

"Det er fedt, at undervisningen inviterer til aktiv deltagelse og refleksion over sig selv og egen praksis i et godt studiemiljø".

David Seidelin

Lærer, Ålbæk Skole

Hvad arbejder du med på modulet?

På modulet vil du arbejde med vejlederfunktionen, og hvad det vil sige at påtage sig denne rolle. Du vil arbejde med at kunne analysere og vurdere egen og andres undervisningspraksis og blive kvalificeret til at kunne vejlede og bedømme lærerstuderende i praktik. Indholdet relaterer til praktikkens kompetenceområder: Didaktik, klasseledelse og relationsarbejde.

Der arbejdes med:

  • Vejledningsprocesser, metoder og -positioner
  • Nyere forskning indenfor lærerstuderendes praktik- og praksisforløb
  • Iagttagelse, beskrivelse, analyse og vurdering af undervisning

Hvordan arbejder vi på modulet?

Undervisningen foregår som en vekselvirkning mellem oplæg fra undervisere, fælles drøftelser, øvelser og casearbejde, gruppearbejde – med inddragelse af studerende – samt individuelle studier og refleksioner.

Læs mere om modulet

Tilmeld dig

Vi udbyder forløbet på nedenstående tidspunkter.

Aalborg SØ
Fysisk fremmøde
Dag

Få vejledning og mere at vide

Tina Bülow Pedersen

Administrativ medarbejder

E-mail:
TBP@ucn.dk
Telefon:
72691722

Få seneste nyt fra UCN act2learn Pædagogik og Læring

Nyhedsbrev til skole- og dagtilbudsområdet, hvor du kan holde dig opdateret på ny viden inden for henholdsvis pædagogik og læring. Tilmeld dig det nyhedsbrev - Dagtilbud eller Skole - der er relevant for dig og modtag opdateringer på kurser, videreuddannelser og arrangementer. 

Udkommer 2-4 gange om året.