Gå til hoved indhold
Diplommodul
Den pædagogiske diplomuddannelse

Modulet er det første på PD Læsevejledning i grundskolen og til PD Ordblindelærer i grundskolen. Det fungerer som en generel indføring i teori om læsning og skrivning.

Hvad får du ud af uddannelsen?

Modulet beskæftiger sig med læseteorier i relation til læseprocesser og skriftsprogstilegnelse samt viden om metoder til og forudsætninger for tilegnelse af skriftsproget.  Du bliver opøvet i en refleksiv praksis med henblik på vurdering af problemstillinger inden for skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning i 0.-3. klasse. Du tilegner dig kompetencer i at formidle og kommunikere viden om skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning.

Dermed opnår du kvalificeret viden om:

  • teori og metode inden for fx afkodning, læseforståelse, læsestrategier og -udvikling
  • dansk sproglære, herunder fonetik, syntaks, semantik og morfologi
  • kommunikation og formidling
  • undervisningsdifferentiering og evalueringsformer.

Hvad arbejder vi med på uddannelsen?

På modulet bliver du introduceret til sammenhængen mellem afkodning og læseforståelse, læsning og skrivning. Vi arbejder med, hvordan dette gennem forskellige læseteoretiske tilgange kan omsættes i praksis. Der vil desuden være fokus på og øvelser i at planlægge og evaluere en differentierende læseundervisning ud fra viden om læseproces og skriftsprogstilegnelse.

Hvordan arbejder vi på uddannelsen?

UCN act2learn vægter i undervisningen, at du bliver udfordret i at perspektivere din praksis samt dine refleksioner gennem en teoretisk optik. Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviseren, gruppebaserede diskussioner/øvelser samt individuelle studier og refleksioner.

Du afslutter modulet med en prøve.

Målgruppe

Dette modul henvender sig til de professioner, som arbejder med tilegnelse af skriftsproget hos grundskolens elever.  

Læs mere om modulet

Tilmeld dig

Vi udbyder forløbet på nedenstående tidspunkter.

Aalborg SØ
Fysisk fremmøde
Dag

Få vejledning og mere at vide

Tina Bülow Pedersen

Administrativ medarbejder

E-mail:
TBP@ucn.dk
Telefon:
72691722

Få seneste nyt fra UCN act2learn Pædagogik og Læring

Nyhedsbrev til skole- og dagtilbudsområdet, hvor du kan holde dig opdateret på ny viden inden for henholdsvis pædagogik og læring. Tilmeld dig det nyhedsbrev - Dagtilbud eller Skole - der er relevant for dig og modtag opdateringer på kurser, videreuddannelser og arrangementer. 

Udkommer 2-4 gange om året.