Gå til hoved indhold
Diplommodul
Den pædagogiske diplomuddannelse

Vi anbefaler, at du begynder din uddannelse til læsevejleder med modulet Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning 0.-3. klasse, som er det grundlæggende læsevejledermodul.

På dette modul går vi i dybden med eleverne på mellemtrinnet og i udskolingen. Vi forholder os reflekterende og diskuterende til den nyeste læseforskning, så du bliver klædt på til at varetage opgaver i grundskolen, som kan være med til at udvikle og styrke indsatsen på din skole.

Hvad får du ud af uddannelsen?

Du opnår kvalificeret viden om flydende læsning, læseforståelse, skriftsprogsudvikling og skriftsprogsundervisning i 4.-10. klasse, således at du vil være i stand til gennem observation at analysere, reflektere og vurdere problemstillinger indenfor skriftsprogsundervisningen på elev-, klasse- og skoleniveau. Du vil på dette grundlag blive i stand til at facilitere kollegiale processer samt vejlede ledelse, kolleger og forældre i forhold til aktuelle handlemuligheder.

Målgruppe

Dette modul henvender sig til de professioner, som arbejder med skriftsprogsudvikling og skriftsprogsundervisning af grundskolens elever.

Hvad arbejder vi med på uddannelsen?

På modulet bliver du introduceret for begreberne; flydende læsning, læseforståelse, skriftsprogsudvikling og skriftsprogsundervisning. Vi arbejder med, hvordan dette gennem forskellige læseteoretiske tilgange kan omsættes i praksis.

Du vil desuden få skærpet optikken på tekstlingvistik og på, hvordan der i grundskolens fag kan arbejdes med læsning og skrivning. Vi vil fokusere på øvelser i at planlægge og evaluere en differentierende læseundervisning ud fra viden om læseproces og læseudvikling.

Hvordan arbejder vi på uddannelsen?

UCN act2learn vægter i undervisningen, at du bliver udfordret i at perspektivere din praksis samt dine refleksioner gennem en teoretisk optik. Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviseren, gruppebaserede diskussioner/øvelser samt individuelle studier og refleksioner.

Du afslutter modulet med en prøve.

Læs mere om modulet

Tilmeld dig

Vi udbyder forløbet på nedenstående tidspunkter.

Aalborg SØ
Fysisk fremmøde
Dag

Få vejledning og mere at vide

Tina Bülow Pedersen

Administrativ medarbejder

E-mail:
TBP@ucn.dk
Telefon:
72691722

Få seneste nyt fra UCN act2learn Pædagogik og Læring

Nyhedsbrev til skole- og dagtilbudsområdet, hvor du kan holde dig opdateret på ny viden inden for henholdsvis pædagogik og læring. Tilmeld dig det nyhedsbrev - Dagtilbud eller Skole - der er relevant for dig og modtag opdateringer på kurser, videreuddannelser og arrangementer. 

Udkommer 2-4 gange om året.