Gå til hoved indhold
Diplommodul
Den pædagogiske diplomuddannelse

Vi anbefaler, at du læser modulet Afdækning af skriftsprogsvanskeligheder på baggrund af viden om læsning og skrivning som det første, da det er grundmodulet for uddannelsen til underviser i FVU-dansk

Uddannelsen til underviser i FVU-dansk består af følgende moduler:

  • Modul 3: Teorier om læsning og skrivning samt afdækning af skriftsprogsvanskeligheder
  • Modul 4: Skriftsprogsundervisning for voksne

I undervisningstilbuddet FVU-læsning er der 4 niveauer, og du lærer på dette modul at afdække de voksnes niveau inden for læsning, stavning og skrivning, så du kan rådgive om det mest hensigtsmæssige niveau/trin og tilrettelægge undervisningen i nærmeste udviklingszone.

Det kan være en udfordring at undervise voksne med manglende basale skriftsproglige færdigheder, og det kræver en særlig pædagogisk og didaktisk tilgang.

Du skal bl.a. lære at finde tekster og andre læremidler, der giver mening for den voksne. Det kan være tekster fra arbejdspladsen, sportsklubben, meddelelser fra det offentlige eller fra børnenes skole. Desuden får du ofte selv brug for at fremstille teksterne/læremidlerne.

Endelig er det vigtigt, at du efterfølgende kan vejlede om, hvordan den voksne kan arbejde videre med at forbedre sine læsekompetencer.

Hvad får du ud af modulet?

Du får viden om krav til læsefærdigheder generelt og på arbejdsmarkedet. Du bliver i stand til at undervise voksne med manglende færdigheder i at læse, stave og skrive. Du vil kunne indplacere dem på et af de 4 trin i FVU-læsning, eller kunne vejlede dem til et andet tilbud, fx ordblindeundervisning, AVU eller danskuddannelse. Generelt får du redskaber til at planlægge, gennemføre og evaluere FVU-læseundervisning.

Når du har bestået modul 3 og modul 4, kan du kalde dig underviser i FVU-læsning og søge underviserjobs hos VUC, AMU, oplysningsforbundene eller andre steder, hvor de udbyder voksenundervisning.

Hvad arbejder du med på modulet?

Vi arbejder grundigt med FVU-lovgivningen og undervisningens rammer og opbygning. Vi perspektiverer din viden om voksnes læreprocesser med konkret undervisningsplanlægning. Hvilke tekster er interessante, og hvilken metodik er den foretrukne?

Trinindplaceringen er meget væsentlig og fylder en del i teori og praksis. Vi kigger fremadrettet med læsestrategier og den tilgængelige læse- og skriveteknologi for at styrke læselysten og -forståelsen af det læste.

Op mod 50 % af deltagerne på FVU er tosprogede, og derfor vil der på dette modul være stort fokus også på denne målgruppe: Du vil få viden om specifikke pædagogiske redskaber ift. tosprogede, og vi vil arbejde med at analysere, vurdere, udvælge og producere relevant undervisningsmateriale også til denne gruppe kursister.

I løbet af modulet skal du arbejde med trinplacering, og du skal udvikle en undervisningsplan for et givent hold eller deltager. Desuden vil du udarbejde undervisningsmateriale til brug i FVU-undervisningen; begge dele indgår som en del af din endelige eksamensopgave (portfolio).

Læs mere om modulet

Tilmeld dig

Vi udbyder forløbet på nedenstående tidspunkter.

Aalborg SØ
Hybrid
Dag

Få vejledning og mere at vide

Tina Bülow Pedersen

Administrativ medarbejder

E-mail:
TBP@ucn.dk
Telefon:
72691722

Få seneste nyt fra UCN act2learn Pædagogik og Læring

Nyhedsbrev til skole- og dagtilbudsområdet, hvor du kan holde dig opdateret på ny viden inden for henholdsvis pædagogik og læring. Tilmeld dig det nyhedsbrev - Dagtilbud eller Skole - der er relevant for dig og modtag opdateringer på kurser, videreuddannelser og arrangementer. 

Udkommer 2-4 gange om året.