Gå til hoved indhold
Diplommodul
Den pædagogiske diplomuddannelse

Vi anbefaler, at du begynder din uddannelse til læsevejleder med modulet Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning 0.-3. klasse, som er det grundlæggende læsevejledermodul, inden du tager dette modul.

Ønsker du at kvalificere din viden om skriftsproglige vanskeligheder, og hvordan du gennem en differentieret indsats kan forebygge, kompensere og undervise i forhold til disse vanskeligheder, så er dette modul noget for dig.

Hvad får du ud af modulet?

På dette modul får du viden om skriftsproglige vanskeligheder og deres fremtrædelsesformer, således at du i praksis bliver i stand til at identificere, afdække, forebygge og afhjælpe vanskelighederne. På denne baggrund kan du vejlede kolleger og øvrige relevante målgrupper i forhold til planlægning og gennemførelse af forebyggende, foregribende, indgribende og inkluderende indsatser.

Hvad arbejder vi med på modulet?

På modulet arbejder vi med den teoretiske og forskningsbaserede viden, der er relevant i forhold til at få en forståelse af skriftsproglige vanskeligheder, hvilket omfatter læsning, skriftlig formulering, stavning og skrivning. Vi har fokus på henholdsvis forudsigelse og forebyggelse af vanskeligheder samt muligheder for understøttende undervisning eksempelvis gennem differentiering og inkludering.

Du præsenteres ligeledes for udvalgte screeningsmaterialer, læremidler og hjælpemidler, og vi analyserer og vurderer disse i forhold til deres anvendelse i praksis. I undervisningen arbejder vi desuden med vejlednings- og evalueringsteori, så du bliver klædt på til at kunne indgå i en vejledende funktion overfor kolleger og øvrige samarbejdspartnere.

Hvordan arbejder vi på modulet?

På UCN act2learn vægtes det højt, at du får sat din egen praksis i spil og perspektiveret i forhold til teorierne. Undervisningen foregår som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviseren, aktiviteter hvor du som studerende mere aktivt skal indgå i dialog og/eller gruppearbejde og selvstændigt studiearbejde og refleksion.

Læs mere om modulet

Tilmeld dig

Vi udbyder forløbet på nedenstående tidspunkter.

Aalborg SØ
Fysisk fremmøde
Dag

Få vejledning og mere at vide

Tina Bülow Pedersen

Administrativ medarbejder

E-mail:
TBP@ucn.dk
Telefon:
72691722

Få seneste nyt fra UCN act2learn Pædagogik og Læring

Nyhedsbrev til skole- og dagtilbudsområdet, hvor du kan holde dig opdateret på ny viden inden for henholdsvis pædagogik og læring. Tilmeld dig det nyhedsbrev - Dagtilbud eller Skole - der er relevant for dig og modtag opdateringer på kurser, videreuddannelser og arrangementer. 

Udkommer 2-4 gange om året.