Gå til hoved indhold
Diplommodul
Den pædagogiske diplomuddannelse

Ønsker du at få en bredere forståelse af, hvordan normalitet og afvigelse forstås og betydningssættes i samfundet og i de pædagogiske kontekster i dag? Og har du interesse i, hvordan specialpædagogisk viden kan indgå i løsning af udviklings- og læringsprocesser i forskellige organisatoriske sammenhænge i det moderne samfund? Så er Specialpædagogik i samtiden et modul for dig.

Hvad får du ud af modulet?

På baggrund af din deltagelse på dette modul vil du få en grundlæggende viden om specialpædagogik samt indsigt i det formelle grundlag, hvorpå specialpædagogik udøves i samfundets institutioner og organisationer.

Du vil blive i stand til på kritisk og konstruktiv vis at reflektere, analysere og vurdere inkluderende og ekskluderende processer på individ såvel som samfundsplan. Efter endt modul vil du være kvalificeret til at indgå i samarbejde om læringsdifferentierede indsatser, der fremmer inklusion, både i forhold til individet og til netværket omkring den enkelte.

Fagligt indhold

På modulet arbejder vi med specialpædagogikkens historik og udvikling på et forskningsmæssigt og teoretisk grundlag. Begreber om normalitet, afvigelse, funktionsnedsættelse og diagnose belyses og sættes i relation til både almen- og specialpædagogikken. I denne sammenhæng tematiserer vi også professionsforståelsen og professionsetikken i relation til de specialpædagogiske paradigmer.

Vi arbejder desuden med, hvordan specialpædagogiske opgaveløsninger kan tage sig ud i sociale og organisatoriske sammenhænge, og hvordan kompensationsmuligheder også kan indtænkes i individets lærings- og mestringsprocesser.

Hvordan arbejder vi på modulet?

Hos UCN act2learn lægger vi vægt på, at du bliver trænet i at udvikle dig teoretisk og i din professionelle praksis. Du får værktøjer, som du kan bruge i dit daglige arbejde fra dag ét. Derfor bliver du udfordret til at sætte dine egne erfaringer i spil og omsætte den præsenterede teori til din praksis.

Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem almindelig undervisning, diskussioner i grupper og plenum, casearbejde og individuelle studier og refleksioner.

Læs mere om modulet

Tilmeld dig

Vi udbyder forløbet på nedenstående tidspunkter.

Aalborg SØ
Fysisk fremmøde
Dag

Få vejledning og mere at vide

Tina Bülow Pedersen

Administrativ medarbejder

E-mail:
TBP@ucn.dk
Telefon:
72691722

Få seneste nyt fra UCN act2learn Pædagogik og Læring

Nyhedsbrev til skole- og dagtilbudsområdet, hvor du kan holde dig opdateret på ny viden inden for henholdsvis pædagogik og læring. Tilmeld dig det nyhedsbrev - Dagtilbud eller Skole - der er relevant for dig og modtag opdateringer på kurser, videreuddannelser og arrangementer. 

Udkommer 2-4 gange om året.