Gå til hoved indhold
Diplommodul
Den pædagogiske diplomuddannelse

På modulet Sprogpædagogik og sprogindsatser får du kendskab til, hvordan du kan udvikle sprogstøttende metoder og aktiviteter, sprogstimulering samt inklusion og differentiering af sprogindsatsen.

Der er fokus på barnets kommunikative, sociale og relationelle udvikling og identitetsudvikling, så du får mulighed for at reflektere over differentiering af sprogindsatsen i et inklusionsperspektiv.

Hvad får du ud af modulet?

Læringsmålene for dig som studerende på dette modul er, at du:

 • har indsigt i børns læring og udvikling i relation til sprogtilegnelse og sprogpædagogik
 • har viden om hvordan forskellige sprogstøttende metoder, aktiviteter og indsatser kan anvendes, differentieres og implementeres i det sprogpædagogiske arbejde
 • kan begrunde og planlægge relevante, målrettede sprogstøttende tiltag i forhold til en udvalgt målgruppe
 • kan facilitere gode, inkluderende sprogmiljøer og dialogformer, der understøtter og stimulerer børns sprogtilegnelse samt inddrager forældre i sprogstøtten

På modulet arbejder vi med disse indholdsområder

 • Teorier, begreber og viden om sprogets udvikling i relation til barnets kommunikative, sociale og relationelle udvikling og identitetsudvikling
 • Teorier om børns læring, og udvikling, herunder legens og relationens betydning for læring
 • Didaktiske teorier og modeller
 • Sprogstøttende metoder og aktiviteter, herunder kendskab til sprogstimulering i forhold til særlige sprogprofiler
 • Inklusion og differentiering af sprogindsatsen
 • Sprogpædagogikken integreret i dagligdagen, fx læreplansarbejdet
 • Tidlig skriftsprogtilegnelse og literacy

Hvordan arbejder vi på modulet?

Vi lægger vægt på, at du hele tiden bliver udfordret til at sætte dine egne erfaringer i spil og omsætte den præsenterede teori til din praksis. Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviser, gruppebaserede diskussioner og øvelser samt individuelle refleksioner.

Læs mere om modulet

Tilmeld dig

Vi udbyder forløbet på nedenstående tidspunkter.

Aalborg SØ
Fysisk fremmøde
Dag

Få vejledning og mere at vide

Tina Bülow Pedersen

Administrativ medarbejder

E-mail:
TBP@ucn.dk
Telefon:
72691722

Få seneste nyt fra UCN act2learn Pædagogik og Læring

Nyhedsbrev til skole- og dagtilbudsområdet, hvor du kan holde dig opdateret på ny viden inden for henholdsvis pædagogik og læring. Tilmeld dig det nyhedsbrev - Dagtilbud eller Skole - der er relevant for dig og modtag opdateringer på kurser, videreuddannelser og arrangementer. 

Udkommer 2-4 gange om året.