Gå til hoved indhold
Diplommodul
Den pædagogiske diplomuddannelse

Hvad får du ud af modulet?

Læringsmålene for dig som studerende på dette modul er, at du:

  • kan vurdere teknologier og digitale læremidlers muligheder og begrænsninger i forhold til indhold og metoder i matematikundervisningen
  • kan betjene og anvende teknologier og digitale læremidler, herunder dynamisk geometriprogram, CAS og regneark, i en undervisningssammenhæng, samt videreformidling af denne viden til kolleger
  • har viden om og kan forholde sig kritisk og konstruktivt til brug af teknologier og digitale læremidler på alle niveauer i folkeskolens matematikundervisning, herunder læremidlets muligheder og begrænsninger i forhold til indhold og arbejdsformer i matematikundervisningen
  • kan inspirere og vejlede kolleger og ledelse i forbindelse med integration af forskellige teknologier i matematikundervisningen

Fagligt indhold

På modulet arbejder vi med disse indholdsområder:

  • Analyse, vurdering og anvendelse af et bredt udsnit af relevante teknologier og digitale læremidler til folkeskolens matematikundervisning herunder dynamisk geometriprogram, CAS og regneark
  • Didaktiske problemstillinger i forbindelse med brug af teknologier i skolens matematikundervisning
  • Formulering af relevante problemstillinger, som lægger op til en undersøgende, eksperimenterende elevaktivitet med brug af teknologi
  • Den faglige reference udgøres af problemstillinger fra de tre matematiske områder "Tal og algebra”, ”Geometri” og ”Statistik og sandsynlighed” kombineret med matematik i anvendelse

Hvordan arbejder vi på modulet?

Vi lægger vægt på, at du hele tiden bliver udfordret til at sætte dine egne erfaringer i spil og omsætte den præsenterede teori til din praksis. Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviser, gruppebaserede diskussioner og øvelser samt individuelle refleksioner.

Læs mere om modulet

Tilmeld dig

Vi udbyder forløbet på nedenstående tidspunkter.

Aalborg SØ
Fysisk fremmøde
Dag

Få vejledning og mere at vide

Tina Bülow Pedersen

Administrativ medarbejder

E-mail:
TBP@ucn.dk
Telefon:
72691722

Få seneste nyt fra UCN act2learn Pædagogik og Læring

Nyhedsbrev til skole- og dagtilbudsområdet, hvor du kan holde dig opdateret på ny viden inden for henholdsvis pædagogik og læring. Tilmeld dig det nyhedsbrev - Dagtilbud eller Skole - der er relevant for dig og modtag opdateringer på kurser, videreuddannelser og arrangementer. 

Udkommer 2-4 gange om året.