Gå til hoved indhold
Diplommodul
Den pædagogiske diplomuddannelse

Du får indblik i de seneste forskningsresultater på området og bliver klogere på hvilke teorier, du selv arbejder ud fra, og hvilken betydning dette får i din tilgang til mennesker.

Hvad får du ud af modulet?

Du opnår at:

  • have indsigt i grundlæggende teorier om den livslange udvikling (med hensyn til alle funktionsområder), socialisering og personlighedsdannelse
  • have viden om væsentlige forskningsresultater i hele det udviklingspsykologiske fagområde og forståelse af deres implikationer for daglig praksis
  • have viden om forskellige former for og årsager til udvikling af vanskeligheder i relation til udvikling, socialisering og personlighedsdannelse
  • kunne begrunde og anvende metoder til informationsindhentning og vurdering af udviklingspsykologiske problemstillinger
  • kunne indgå i samarbejde om at håndtere udviklingspsykologiske problemstillinger i pædagogisk praksis, set i et livslangt perspektiv.

Hvad arbejder du med på modulet?

Du får indblik i væsentlige træk i udviklingspsykologiens historie for at perspektivere de teoretiske retninger, som er fremherskende i dag. Modulet lægger især vægt på, at du får en grundlæggende forståelse af børns og unges udvikling – herunder både kognitivt, personligt og socialt.

Modulet vil opdatere dig på den aktuelle forskning, og hvordan forskningen udfolder sig i den pædagogiske praksis.

Når vi i praksis står med børn i vanskeligheder, hvordan kan dette så forstås, og hvilken betydning har denne udsatte position for børns udvikling – og dermed læring og trivsel? Hvordan hjælper du bedst barnet eller den unge gennem en pædagogisk indsats? Og hvilke metoder vil du anvende for at sikre dig, at du har set/ hørt rigtigt?

Hvordan arbejder vi modulet?

Vi lægger vægt på, at du hele tiden bliver trænet i at perspektivere teorien til din praksis og dine erfaringer. Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem almindelig undervisning, diskussioner i grupper og plenum, casearbejde, refleksioner og individuelle studier.

Læs mere om modulet

Tilmeld dig

Vi udbyder forløbet på nedenstående tidspunkter.

Aalborg SØ
Fysisk fremmøde
Dag

Få vejledning og mere at vide

Tina Bülow Pedersen

Administrativ medarbejder

E-mail:
TBP@ucn.dk
Telefon:
72691722

Få seneste nyt fra UCN act2learn Pædagogik og Læring

Nyhedsbrev til skole- og dagtilbudsområdet, hvor du kan holde dig opdateret på ny viden inden for henholdsvis pædagogik og læring. Tilmeld dig det nyhedsbrev - Dagtilbud eller Skole - der er relevant for dig og modtag opdateringer på kurser, videreuddannelser og arrangementer. 

Udkommer 2-4 gange om året.