Gå til hoved indhold
Diplommodul
Den sociale diplomuddannelse

Det er af afgørende betydning, at barnet eller den unge selv bliver inddraget i den indsats, du som fagperson bidrager til eller står i spidsen for. Det samme gør sig gældende i forhold til familierne og det øvrige netværk, som også skal inddrages, hvis indsatsen skal lykkes.

Det er ofte komplekse problemstillinger, der opstår i forhold til inddragelse af børn, unge og familier. På modulet vil du derfor lære, hvordan du vælger relevante tilgange til inddragelsen. Disse vil selvfølgelig være baseret på både teori og metoder, som bliver gennemgået på modulet.

Modulet kan tages som selvstændig efteruddannelse eller indgå som en del af Den sociale diplomuddannelse. Modulet er et retningsbestemt valgmodul, der indgår i retningen Inddragelse og samtaler med børn, unge og familier.

Hvad får du ud af modulet?

Efter at have bestået forløbet vil du have kompetencerne til at:

  • Arbejde metodisk med inddragelse af børn, unge og familier i udsatte positioner
  • Håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer omkring denne inddragelse
  • Vurdere komplekse problemstillinger omkring børn, unge og familier i udsatte positioner
  • Begrunde og vælge relevante tilgange eller løsningsmodeller for inddragelse

Fagligt indhold

Modulet sætter bl.a. fokus på:

  • Teoretiske perspektiver og metoder til inddragelse af barnet, den unge, forældre og øvrigt netværk
  • Facilitering af inddragende processer
  • Tværprofessionelt samarbejde

Hvem henvender forløbet sig til?

Modulet er for dig, som arbejder med udsatte børn og unge, det kan være som myndighedssagsbehandler, pædagog, lærer, sundhedsplejerske mv.

Hvordan arbejder vi på modulet?

Hos UCN act2learn lægger vi vægt på, at du bliver trænet i at udvikle dig teoretisk og i din professionelle praksis. Du får værktøjer, som du kan bruge i dit daglige arbejde fra dag ét. Derfor bliver du udfordret til at sætte dine egne erfaringer i spil og omsætte den præsenterede teori til din praksis.

Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem almindelig undervisning, diskussioner i grupper og plenum, casearbejde og individuelle studier og refleksioner.

Læs mere om modulet

Tilmeld dig

Vi udbyder forløbet på nedenstående tidspunkter.

Aalborg SØ
Fysisk fremmøde
Dag

Få vejledning og mere at vide

Charlotte Nielsen

Administrativ medarbejder

Telefon:
72691676

Karen Marie Juhl Nielsen

Konsulent

E-mail:
kjn@ucn.dk
Telefon:
72691752

Få seneste nyt fra UCN act2learn Sundhed og Social

Nyhedsbrevet, hvor du får ny, opdateret viden om sundhedsfaglige og socialfaglige emner. Tilmeld dig og modtag nyt om efteruddannelse og arrangementer indenfor bl.a. socialt arbejde, sundhed og pleje.

Udkommer 4-6 gange om året.