Gå til hoved indhold
Diplommodul
Den sundhedsfaglige diplomuddannelse

Gratis videreuddannelse til dig, som arbejder som leder, nøgleperson, arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant inden for ældreplejen.

Uddannelsesforløbet stiller skarpt på, hvordan man forebygger, håndterer og lærer af udadreagerende adfærd hos borgere i ældreplejen. Det er en kompleks opgave, som kræver, at man arbejder med et dobbeltperspektiv og dermed involverer både trivselsfremme for borgeren og tryghedsskabelse for medarbejderne.

Modulet bygger bro mellem det arbejdsmiljømæssige perspektiv og plejeomsorgsperspektivet. På uddannelsen arbejder vi derfor med udgangspunkt i et bredt perspektiv, hvor forebyggelse af udadreagerende adfærd og voldsomme episoder ses som noget, der henholdsvis sker og skal ske i samspillet mellem borger og medarbejder.

Du lærer, hvordan du som faglig leder kan udvikle organisationen henimod at skabe et fællesfagligt sprog og kultur for at forstå udadreagerende adfærd og voldsomme episoder fra både et medarbejder- og borgerperspektiv. I den sammenhæng sætter vi fokus både på borgenes og medarbejderens perspektiv gennem personcenteret omsorg og pleje samt arbejdsmiljøperspektivet.

På uddannelsen arbejder du med udgangspunkt i din egen praksis. Du lærer at arbejde med implementering af systematiske indsatser og metoder til forebyggelse, håndtering og læring af udadreagerende adfærd og voldsomme episoder i egen organisation/praksis.

Indhold

Uddannelsen klæder dig på til at analysere og vurdere de bagvedliggende årsager til udadreagerende adfærd og voldsomme episoder med henblik på at identificere og handle på mulige årsager til mistrivsel hos borgeren og utryghed hos personalet.

I løbet af uddannelsen beskæftiger du dig med følgende temaer:

  • Forebyggelse af udadreagerende adfærd og voldsomme episoder i et dobbeltperspektiv
  • Håndtering af udadreagerende adfærd og voldsomme episoder i et dobbeltperspektiv
  • Læring af udadreagerende adfærd og voldsomme episoder i et dobbeltperspektiv
  • Social- og neuropædagogiske metoder til at understøtte en helhedsorienteret og personcentreret tilgang
  • Faglig ledelse, der sikrer systematisk implementering af relevante indsatser, metoder og retningslinjer
  • Ledelse i forhold til gældende lovgivning om arbejdsmiljø og indgreb i selvbestemmelsesretten

Faglig ledelse

Forløbet giver dig nye redskaber til faglig ledelse. Du styrker din viden om barrierer for implementering af nye tiltag, herunder også hvordan dine egne holdninger, værdier og handlinger har indflydelse på arbejds- og omsorgsmiljøet, og hvordan din egen rolle (som rollemodel) spiller ind i en implementeringsproces af nye tiltag.

Opbygning

Diplommodulet er et blended forløb, der består af en e-læringsdag samt syv undervisningsdage. Udover undervisning og vejledning arbejder du løbende med praksisopgaver i direkte tilknytning til en problematik i din egen praksis og med online sparringsmøder i grupper i forhold til denne. Forløbet afsluttes med en mundtlig prøve. Prøven tager afsæt i en præsentationsportfolio, som bygger på dine egne refleksioner og læring igennem forløbet. Forløbet er kompetencegivende og har et omfang på 10 ECTS.

Læs mere om modulet

Hvad siger andre om uddannelsen?

Tilmeld dig

Vi udbyder modulet på nedenstående tidspunkter.

Få besked om fremtidige datoer

Der er i øjeblikket ingen planlagte datoer for dette forløb. Udfyld formularen, hvis du vil have besked, når vi har fastsat nye datoer.

Vi behandler dine oplysninger i overensstemmelse med vores privatlivspolitik. 

Tak for din interesse

Tak for din interesse i forløbet. Du hører fra os, når der igen er fastsat nye datoer. 

Få vejledning og mere at vide

Charlotte Nielsen

Administrativ medarbejder

Karen Marie Juhl Nielsen

Konsulent