Gå til hoved indhold
Diplommodul
Den sundhedsfaglige diplomuddannelse

Vi har på modulet fokus på, hvordan distribueret ledelse kan udfoldes igennem organisatoriske ressourcepersoner. Vi arbejder med at udvikle kompetencer til at indgå i samarbejdsprocesser med afsæt i teoretiske aspekter omkring samarbejde på tværs, kommunikation og organisatoriske rammer. Derudover sætter vi fokus på redskaber og metoder til koordinering af komplekse forløb med afsæt i patientens/borgerens livssituation og behov. Vi arbejder med kommunikation, formidling og mødefacilitering med afsæt i udvikling af samarbejds- og koordineringspraksis på deltagernes arbejdsplads.

Diplommodulet tager udgangspunkt i dine faglige og personlige erfaringer.

Derudover vil du igennem forløbet få mulighed for og vejledning til at arbejde med planlægning, afprøvning og implementering af konkrete forbedringstiltager i din egen praksis.

Modulet er en del af Den sundhedsfaglige diplomuddannelse. Det er muligt at tage modulet som del af en samlet diplomuddannelse med retningen Borgernær sundhed, men det er også muligt at tage det som selvstændig efteruddannelse.

Dit udbytte

Med dette modul får du færdighederne til at:

  • anvende og vurdere metoder og redskaber til koordinering af indsatser i komplekse forløb
  • lede processer til kortlægning af komplekse problemstillinger og prioritere løsninger i samarbejde med borgere, pårørende og tværfaglige samarbejdspartnere
  • formidle viden om komplekse problemstillinger og iværksætte løsninger sammen med tværfaglige samarbejdspartnere
  • håndtere den professionelle samtale i tværfagligt/tværsektorielt samarbejde og derved medvirke til koordinering af komplekse forløb
  • tage selvstændigt ansvar for koordinering og faglig ledelse af indsatser der understøtter borgeroplevet sammenhæng

Fagligt indhold

  • Lovgivningsmæssige og organisatoriske rammer for koordinering af komplekse forløb
  • Redskaber og metoder til koordinering af borgerrettede indsatser og forløb med afsæt i borgerens livssituation og nærmiljø
  • Proces og mødeledelse
  • Prioritering, delegering og udøvelse af sundhedsfaglige indsatser gennem tværfaglige samarbejdspartnere
  • Udvikling af tværfagligt og tværsektorielt samarbejde

Hvem henvender forløbet sig til?

Forløbet er målrettet sygeplejersker, socialrådgivere, ergo- og fysioterapeuter, visitatorer og andre sundheds- og velfærdsprofessionelle, som i sit arbejde koordinerer borgerrettede indsatser og forløb.

Praksisnær uddannelse

Tilrettelæggelsen af forløbet og de anvendte pædagogiske og didaktiske metoder understøtter forløbets læringsmål. Der benyttes forskellige undervisnings- og arbejdsformer, hvor fokus er på aktiv inddragelse af deltagernes erfaring og kompetencer.

Læs mere om modulet

Tilmeld dig

Vi udbyder modulet på nedenstående tidspunkter.

Aalborg SØ
Fysisk fremmøde
Dag

Få vejledning og mere at vide

Charlotte Nielsen

Administrativ medarbejder