Gå til hoved indhold
Diplommodul
Den sundhedsfaglige diplomuddannelse

Vi har på modulet fokus på at udvikle velfærdsprofessionelle kompetencer til at udvikle sorgområdet med afsæt i nyeste sorgteoretiske begreber og definitioner. Derudover sætter vi fokus på naturlige og komplicerede sorgreaktioner hos børn, unge og voksne i et udviklingspsykologisk perspektiv. Vi arbejder med kommunikation, formidling og samarbejde med afsæt i udvikling af sorgstøttepraksis på deltagernes arbejdsplads.

Diplommodulet tager udgangspunkt i dine faglige og personlige erfaringer. Du skal være parat til at arbejde med din egen sorghistorik i et sensitivt læringsrum.

Hvad får du ud af modulet?

Med dette modul får du færdighederne til at:

 • håndtere rådgivningssamtalen individuelt, i familier og i andet netværk og derved støtte mennesker med naturlige sorgreaktioner
 • skelne mellem naturlige og komplicerede sorgreaktioner samt identificere mennesker, der er særligt sårbare
 • indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde om mennesker i sorg
 • bidrage til at etablere en fælles forståelse af komplicerede sorgreaktioner og udbrede viden om sorg

Fagligt indhold

 • Sorgteoriernes historiske udvikling, begreber og definitioner
 • Lovgivning og rammesætning af sorgområdet
 • Udviklingspsykologi i relation til sorg hos børn, unge og voksne, herunder ældre
 • Komplicerede sorgreaktioner, klassifikation og psykosomatiske reaktioner
 • Familie- og netværksperspektiver omkring sorg
 • Kommunikation og samtaleteknikker
 • Forebyggelse af komplicerede sorgreaktioner (kliniske retningslinjer og anbefalinger)

Hvem henvender forløbet sig til?

Forløbet er målrettet sygeplejersker, jordemødre, fysio- og ergoterapeuter, socialrådgivere, lærere, forebyggelseskonsulenter, pædagoger, socialpædagoger, arbejdsmarkedskonsulenter, præster og andre sundheds- og eller velfærdsprofessionelle, som i sit arbejde møder mennesker i sorg.

Praksisnær uddannelse

Tilrettelæggelsen af forløbet og de anvendte pædagogiske og didaktiske metoder understøtter forløbets læringsmål. Der benyttes forskellige undervisnings- og arbejdsformer, hvor fokus er på aktiv inddragelse af deltagernes erfaring og kompetencer. Læringen dokumenteres løbende i en logbog, som fungerer som selvstændig dokumentation af den faglige og personlige udvikling.

Forbedring af kvalitet og i dette tilfælde sorgstøtte praksis forudsætter ændring af processer. På uddannelsen anvendes forbedringsmodellen og PDSA forbedringscirkler, idet forbedringsmodellen har vist sig at være en effektiv og enkel metode til forbedring af sorgstøttepraksis i forskellige sammenhænge.

Læs mere om modulet

Tilmeld dig

Vi udbyder forløbet på nedenstående tidspunkter.

Aalborg SØ
Fysisk fremmøde
Dag

Få vejledning og mere at vide

Birgitte Møller Tørring

Udviklingskonsulent

E-mail:
bit@ucn.dk
Telefon:
72690440

Charlotte Nielsen

Administrativ medarbejder

Telefon:
72691676

Få seneste nyt fra UCN act2learn Sundhed og Social

Nyhedsbrevet, hvor du får ny, opdateret viden om sundhedsfaglige og socialfaglige emner. Tilmeld dig og modtag nyt om efteruddannelse og arrangementer indenfor bl.a. socialt arbejde, sundhed og pleje.

Udkommer 4-6 gange om året.