Gå til hoved indhold
Diplommodul
Den sundhedsfaglige diplomuddannelse

Modulet har fokus på sorg i et kulturelt perspektiv. Ydermere er der fokus på sorgrådgiverens særlige rolle, og der arbejdes progressivt i forløbet med læring, formidling og anvendelse i praksis.

Dit udbytte

Med dette modul får du færdighederne til at:

  • håndtere den kompleksitet, der knytter sig til sorg
  • anvende, begrunde og formidle teorier og metoder i relation til sorgstøtte og rådgivningssamtaler - også interkulturelt i forbindelse med sorg
  • planlægge, udføre og evaluere undervisning med fokus på sorgteori og sorgstøtte
  • forebygge omsorgstræthed og stress hos omsorgspersoner, der arbejder med sorgramte og deres nærmeste

Fagligt indhold

  • Sorgrådgiverens kompetencer og praksis
  • Det tværprofessionelle arbejde med sorg
  • At passe på sig selv i arbejdet med døende og sorgramte
  • Kommunikation og formidling af ny viden til kollegaer
  • Kulturforståelse og interkulturel kommunikation
  • Minder og ritualer

Hvem henvender forløbet sig til?

Forløbet er målrettet sygeplejersker, jordemødre, fysio- og ergoterapeuter, socialrådgivere, lærere, forebyggelseskonsulenter, pædagoger, socialpædagoger, arbejdsmarkedskonsulenter, præster og andre sundheds- og eller velfærdsprofessionelle, som i sit arbejde møder mennesker i sorg.

Praksisnær uddannelse

Tilrettelæggelsen af forløbet og de anvendte pædagogiske og didaktiske metoder understøtter forløbets læringsmål. Der benyttes forskellige undervisnings- og arbejdsformer, hvor fokus er på aktiv inddragelse af deltagernes erfaring og kompetencer. Læringen dokumenteres løbende i en logbog, som fungerer som selvstændig dokumentation af den faglige og personlige udvikling.

Læs mere om modulet

Tilmeld dig

Vi udbyder forløbet på nedenstående tidspunkter.

Aalborg SØ
Fysisk fremmøde
Dag

Aalborg SØ
Fysisk fremmøde
Dag

Få vejledning og mere at vide

Birgitte Møller Tørring

Udviklingskonsulent

E-mail:
bit@ucn.dk
Telefon:
72690440

Charlotte Nielsen

Administrativ medarbejder

Telefon:
72691676

Få seneste nyt fra UCN act2learn Sundhed og Social

Nyhedsbrevet, hvor du får ny, opdateret viden om sundhedsfaglige og socialfaglige emner. Tilmeld dig og modtag nyt om efteruddannelse og arrangementer indenfor bl.a. socialt arbejde, sundhed og pleje.

Udkommer 4-6 gange om året.