Gå til hoved indhold
Diplommodul
Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik

I afgangsprojektet skal du demonstrere, at du har både et teoretisk og praktisk grundlag for at kunne arbejde som lærer ved de erhvervsrettede uddannelser. I afgangsprojektet fordyber du dig i et emne, som du finder særligt interessant. Du sætter du alle de relevante teorier, metoder og værktøjer i spil, som undervisningen på de øvrige moduler har givet dig. 

Afgangsprojektet forudsætter, at du har bestået de forudgående moduler på Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik.

Hvem henvender forløbet sig til?

Afgangsprojektet er for dig, som er studerende på diplomuddannelsen i erhvervspædagogik.

Fagligt indhold

I dit afgangsprojekt skal du demonstrere, at du på selvstændig vis kan varetage pædagogiske funktioner som at planlægge, organisere, udvikle og realisere opgaver inden for undervisning, læring og didaktik. Du skal også demonstrere, at du kan udvikle din egen praksis, herunder indgå i tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. 

Formalia 

Afgangsprojektet har et omfang på 15 ECTS og afslutter diplomuddannelsen i erhvervspædagogik.  

Afgangsprojektet skal dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået. Afgangsprojektets emne skal ligge inden for uddannelsens faglige område. Emnet skal have tilknytning til de obligatoriske moduler og valgmoduler, som du har gennemført tidligere i uddannelsen. 

I forbindelse med opstart på dit afgangsprojekt bliver du inviteret til et introducerende møde, hvor du også vil blive tildelt en fast vejleder. 

Vi forventer, at du arbejder selvstændigt med dit valgte emne, og at du opsøger vejledning undervejs. 

Forudsætningen for at afslutte afgangsprojektet er, at du har bestået uddannelsens øvrige moduler. Når du har bestået afgangsprojektet, modtager du et bevis for gennemført diplomuddannelse i erhvervspædagogik. 

Litteratur 

Du vælger litteratur til dit afgangsprojekt i tæt dialog med din vejleder. 

Eksamen 

Afgangsprojektet afsluttes med eksamen med ekstern censur. 

Læs mere om modulet

Tilmeld dig

Vi udbyder forløbet på nedenstående tidspunkter.

Aalborg SØ
Fysisk fremmøde
Deltid
Dag

Aalborg SØ
Fysisk fremmøde
Fuldtid
Dag

Aalborg SØ
Fysisk fremmøde
Deltid
Dag

Aalborg SØ
Fysisk fremmøde
Fuldtid
Dag

Aalborg SØ
Fysisk fremmøde
Deltid
Dag

Aalborg SØ
Fysisk fremmøde
Fuldtid
Dag

Få vejledning og mere at vide

Mia Glerup Gjørtz

Kontorelev

E-mail:
mgg@ucn.dk
Telefon:
72690408

Jette Andreasen

Studievejleder

Åben studievejledning tirsdag og torsdag kl. 9.00-15.00.