Gå til hoved indhold
Diplommodul
Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik

På modulet Undervisning og læring arbejder du med, hvordan man tilegner sig læring, og hvordan undervisning kan understøtte læring. Du bliver klogere på begreberne undervisning og læring og på det, der karakteriserer erhvervspædagogik.

Hvad får du ud af modulet?

Med modulet Undervisning og læring bliver du klædt på til at arbejde med tilrettelæggelse af undervisning på de erhvervsrettede uddannelser.

Med dine nye kompetencer kan du navigere i forskellige læringsteoretiske tilgange, og du kan tilrettelægge differentierede undervisningsforløb med udgangspunkt i nyeste undervisnings- og læringsteori inden for erhvervspædagogik.

Hvem henvender forløbet sig til?

Modulet henvender sig til dig, der arbejder – eller gerne vil arbejde – som underviser på de erhvervsrettede uddannelser fx på en teknisk skole, en SOSU- eller handelsskole – eller måske på et AMU-center.

Fagligt indhold

På modulet beskæftiger du dig med de didaktiske, pædagogiske og organisatoriske forhold, der har betydning for undervisning og læring på de erhvervsrettede uddannelser. I løbet af modulet arbejder du bl.a. med dialog og samarbejde med deltagere, kollegaer og organisation og med praksisnær og differentieret undervisning.

De centrale temaer på modulet er:

  • Læringsteori
  • Praksisnær undervisning
  • Differentiering
  • Unges og voksnes læreprocesser
  • Udvikling af undervisning og læringsaktiviteter

Praksisnær uddannelse

Vi lægger vægt på, at du hele tiden bliver udfordret til at sætte dine egne erfaringer i spil og omsætte den præsenterede teori til din praksis. Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem forskellige typer oplæg og øvelser, herunder gruppebaserede diskussioner og refleksionsopgaver.

Følgende principper rammesætter vores tilgang til undervisningen inden for det erhvervspædagogiske område:

Vi praktiserer det, vi underviser i

Selve grundstenen i vores undervisning er, at vi selv gør det, vi underviser i. Det betyder, at vi gennem praktisk udfoldelse af teoretiske positioner og pædagogiske principper i undervisningen tilstræber, at du bliver præsenteret for eksemplarisk undervisning, der afspejler de krav, som stilles til lærernes undervisningspraksis på erhvervsskolen eller AMU-centret.

Altid tæt kobling mellem teori og praksis

Med udvalgte teoretiske positioner og pædagogiske principper skaber vi afsæt for opgaver, øvelser og refleksion, som har en direkte anvendelse i din daglige praksis på erhvervsskolen.

Afprøvning af relevante tiltag i praksis udgør en forudsætning for, at din nye viden og færdigheder kan omsættes til kompetencer, som skaber positiv forandring og udvikling. På modulet arbejder du derfor bl.a. med praksisbaserede studieopgaver, som inddrages i undervisningen.

Al undervisning skal være meningsskabende

Det er en grundlæggende præmis for undervisningen på modulet, at de teoretiske positioner, emner og begreber altid kobles til din egen praksis.

Mød dine undervisere

Du vil i løbet af diplomuddannelsen i erhvervspædagogik møde undervisere med en faglig baggrund på master- eller kandidatniveau.

Alle vores undervisere har praktisk undervisningserfaring fra den erhvervspædagogiske praksis. Undervisningen på uddannelsen er derfor karakteriseret ved en stærk kobling til både erfaringer og viden fra praksis.

Læs mere om modulet

Tilmeld dig

Vi udbyder forløbet på nedenstående tidspunkter.

Aalborg SØ
Fysisk fremmøde
Deltid
Dag

Aalborg SØ
Fysisk fremmøde
Fuldtid
Dag

Få vejledning og mere at vide

Mia Glerup Gjørtz

Kontorelev

E-mail:
mgg@ucn.dk
Telefon:
72690408

Jette Andreasen

Studievejleder

Åben studievejledning tirsdag og torsdag kl. 9.00-15.00.