Gå til hoved indhold
Diplommodul
Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik

På forløbet bliver du klædt på til at arbejde i en erhvervspædagogisk praksis. Du lærer om udvikling af undervisning på baggrund af didaktiske refleksioner over samspillet mellem uddannelse, erhverv og samfund. Du får indsigt i kompetence- og dannelsesteori, lærerprofessionalitet og i de overvejelser, som knytter sig til etik og magt.  

Hvad får du ud af modulet?

Med dine nye kompetencer kan du planlægge praksisnær og differentieret undervisning og læringsforløb med udgangspunkt i didaktiske refleksioner.  

Du har forståelse for sammenhængen mellem uddannelse, erhverv og samfund, og du kan tænke denne sammenhæng ind i din undervisningsplanlægning i din erhvervspædagogiske praksis.

Hvem henvender forløbet sig til? 

Modulet henvender sig til dig, der arbejder – eller gerne vil arbejde - som underviser på en erhvervsskole, en arbejdsmarkedsuddannelse, en SOSU-skole eller et AMU-center. 

Fagligt indhold

På modulet beskæftiger du dig med didaktik - både almendidaktik og fagdidaktik - og med det særlige ved erhvervsdidaktikken. Du arbejder med sammenhængen mellem uddannelse, brancher og samfund, og du får nye viden om, hvordan du didaktisk kan indarbejde disse strukturer og sammenhænge i din undervisning. 

De centrale temaer på modulet er: 

  • Didaktik i teori og praksis 
  • Didaktiske problemstillinger og løsningsmodeller
  • Tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af undervisningsforløb 
  • Dannelses- og kompetenceteori 
  • Sammenhænge mellem professionel viden, magt, dannelse og etik 
  • Politiske mål og organisatoriske strategier omsat til undervisning 

Hvordan arbejder vi på modulet?

Hos UCN act2learn lægger vi vægt på, at du bliver trænet i at udvikle dig teoretisk og i din professionelle praksis. Du får værktøjer, som du kan bruge i dit daglige arbejde fra dag ét. Derfor bliver du udfordret til at sætte dine egne erfaringer i spil og omsætte den præsenterede teori til din praksis.

Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem almindelig undervisning, diskussioner i grupper og plenum, casearbejde og individuelle studier og refleksioner.

Læs mere om modulet

Tilmeld dig

Vi udbyder forløbet på nedenstående tidspunkter.

Aalborg SØ
Fysisk fremmøde
Fuldtid
Dag

Aalborg SØ
Fysisk fremmøde
Fuldtid
Dag

Aalborg SØ
Fysisk fremmøde
Deltid
Dag

Aalborg SØ
Fysisk fremmøde
Fuldtid
Dag

Aalborg SØ
Fysisk fremmøde
Deltid
Dag

Få vejledning og mere at vide

Mia Glerup Gjørtz

Kontorelev

E-mail:
mgg@ucn.dk
Telefon:
72690408

Jette Andreasen

Studievejleder

Åben studievejledning tirsdag og torsdag kl. 9.00-15.00.