Gå til hoved indhold

Specialuddannelse

Specialuddannelsen i borgernær sygepleje

Specialuddannelsen i borgernær sygepleje er for dig, der arbejder som sygeplejerske i en kommune eller som konsultationssygeplejerske i almen praksis.

Uddannelsen har fokus på sammenhængende patientforløb og de komplekse problemstillinger, som du møder i dit daglige arbejde i eksempelvis hjemmesygeplejen. Stadig flere opgaver flyttes fra hospitalerne til kommunerne og almen praksis. Den opgaveglidning betyder, at både hjemmesygeplejersker og konsultationssygeplejersker varetager flere og mere komplekse patientforløb med multisyge borgere.

Med en specialuddannelse i borgernær sygepleje får du de sygeplejefaglige kompetencer, der matcher den stigende kompleksitet. Uddannelsen styrker dine kliniske og organisatoriske kompetencer og giver dig en række redskaber til både kvalitetsarbejde og det tværprofessionelle samarbejde.

Uddannelsen i borgernær sygepleje er en specialuddannelse på linje med psykiatri, anæstesiologi, intensiv, infektionshygiejne, sundhedspleje og kræftsygepleje.

Hvad får du ud af uddannelsen?

Med en specialuddannelse i borgernær sygepleje kan du:

 • varetage klinisk sygepleje i komplekse og ustabile patientforløb - for eksempel til borgere med kroniske sygdomme, multiple somatiske eller psykiatriske sygdomme m.v.
 • lede og koordinere sammenhængende patientforløb
 • sikre at ny viden om komplekse forløb bliver forankret i kommunen/enheden og dermed understøtter det løbende kvalitetsarbejde
 • fungere som en faglig ressourceperson både i egen praksis og på tværs af sektorgrænser og faggrupper

Fagligt indhold

I løbet af uddannelsen beskæftiger du dig blandt andet med:

 • Multisygdom og polyfarmaci
 • Psykisk sygdom, psykiske vanskeligheder og misbrug
 • Kompleksitet i langvarige patientforløb med kronisk sygdom
 • Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabiliterende sygepleje
 • Kommunikation og koordinering tværs af organisatoriske sektorer
 • Organisatoriske kompetencer
 • Klinisk lederskab
 • Koordinering af borgerforløb
 • Kvalitetsarbejde og forankring af ny viden

Hvem henvender forløbet sig til?

Uddannelsen henvender sig til hjemmesygeplejersker, konsultationssygeplejersker og andre med en sygeplejefaglig baggrund, som beskæftiger sig med det sammenhængende patientforløb.

Praksisnær uddannelse

Uddannelsen bygger på en kombination af teorier, værktøjer og praktiske metoder. Vi lægger stor vægt på, at du får værktøjer, som du kan bruge i dit daglige arbejde fra dag et. Specialuddannelsen er kendetegnet ved, at du i løbet af uddannelsen kommer i ekstern klinik eksempelvis på hospitaler og almen praksis, hvilket giver dig et unikt indblik i viden, metoder og udfordringer hos de samarbejdspartnere, som du møder i dit arbejde for at sikre sammenhængende patientforløb. Uddannelsen foregår i et læringsmiljø, hvor hjemmesygeplejersker og konsultationssygeplejersker både undervises og løser opgaver sammen. Dette sikrer en høj grad af videndeling, gensidig sparring og udveksling af perspektiver. Uddannelsen og undervisningsformen styrker den gensidige udveksling mellem almen praksis, region og kommune, hvilket understøtter samarbejde og koordinering på tværs af sektorer.

Tidligere studerende fortæller

Hør en tidligere studerende fortælle om sine erfaringer med uddannelsen, der udover hjemmesygeplejersker også henvender sig til konsultationssygeplejersker og andre sygeplejersker, som beskæftiger sig med sammenhængende patientforløb.

Mere information om uddannelsen

Tilmeld dig uddannelsen

Praktisk information om uddannelsen (dato, pris, undervisningsgange, m.m.) fremgår af tilmeldingssiden.

Få vejledning og mere at vide

Heidi Keller Hansen

Administrativ medarbejder

E-mail:
hih@ucn.dk
Telefon:
72691713

Charlotte Daugbjerg

Udviklingskonsulent

E-mail:
chd@ucn.dk
Telefon:
72691682

Få seneste nyt fra UCN act2learn Sundhed og Social

Nyhedsbrevet, hvor du får ny, opdateret viden om sundhedsfaglige og socialfaglige emner. Tilmeld dig og modtag nyt om efteruddannelse og arrangementer indenfor bl.a. socialt arbejde, sundhed og pleje.

Udkommer 4-6 gange om året.