Gå til hoved indhold

Øvrig uddannelse

Værdig ældrepleje

Få redskaber til at lede forandringer og forbedringer for at styrke værdigheden i jeres ældrepleje. Modulet er gratis og udbydes af UCN act2learn på vegne af Videnscenter for værdig ældrepleje i Sundhedsstyrelsen.

Kender du til omsorgstræthed og en hård tone blandt medarbejderne? Er det svært at sætte værdighed i ældreplejen på dagsordenen i dagligdagen? På modulet Værdig ældrepleje styrker dine relationelle, fagprofessionelle og ledelsesmæssige kompetencer med fokus på værdighed i ældreplejen.

Hvad får du ud af modulet?

På modulet bliver du klædt på til at gå forrest i forandringsprocesser med fokus på større værdighed i ældreplejen, bl.a. gennem et gennemgående arbejde med forbedringsmodellen.

Du får også redskaber til at:

  • Se nærmere på din ledelsesfaglige rolle og tilgang til medarbejderne
  • Lede og facilitere refleksionsprocesser i daglige mødeflader og læringsrum, som f.eks. beboerkonferencen
  • Forebygge omsorgstræthed og forrået tone blandt medarbejdere
  • Arbejde med personcentreret ledelse af medarbejdere som forudsætning for borgerens trivsel
  • Skabe en åben læringskultur, hvor medarbejderne føler sig trygge i at dele og drøfte gode og dårlige erfaringer i relation til værdig ældrepleje

Hvem henvender modulet sig til?

Diplommodulet er for dig, der fungerer som leder, mellemleder, udviklingssygeplejerske eller nøgleperson på ældre- og demensområdet fx på et plejehjem, i hjemmeplejen, på midlertidige ophold eller aktivitetscentre. Eller for dig som er medarbejder og har en særlig rolle i forhold til at varetage faglige udviklingsopgaver i tæt samarbejde med ledelsen.

Realkompetencevurdering

Din erfaring tæller også som adgangsbillet til uddannelsen. Hvis du ikke umiddelbart opfylder adgangskravene til uddannelsen, kan du måske alligevel blive optaget i kraft af din viden og erfaring fra arbejde, uddannelses- og fritidsaktiviteter. Det bliver afgjort ved en realkompetencevurdering

Få vejledning og mere at vide

Charlotte Nielsen

Administrativ medarbejder

Karen Marie Juhl Nielsen

Konsulent