Gå til hoved indhold

Et væsentligt element i den industrielle digitale transformation er, at teknologier og processer, som tidligere fungerede isoleret i virksomhederne, nu integreres via digitale systemer og datadeling. Dermed opbrydes de tidligere fagdomæner. Disse smelter i højere grad sammen i virksomhederne, der i stigende grad forventer, at deres nuværende og kommende medarbejdere evner at arbejde på tværs af de hidtidige fagdomæner. 

Der foregår meget forskning i disse temaer nationalt og internationalt. Nogle kalder det Industri 4.0, og andre mener, vi er på vej mod Industri 5.0. På UCN samler vi det under overskriften Industriel Digital Transformation og har etableret et anvendelsesorienteret forskningscenter med det fokus. Her vil vi definere og videreudvikle netop den niche inden for forskningen, som giver størst muligt udbytte for vores uddannelser, medarbejdere og aftagervirksomheder i regionen. 

Det er vores ambition om fem år at have opbygget et internationalt anerkendt fagmiljø, som gennem systematisk videnudvikling og omfattende samarbejde med det nordjyske SMV-segment spiller en betydelig rolle i den nordjyske region og samtidig sætter et synligt aftryk på international forskning.

Forskningscentret fokuserer på tre temaer:

Projekt

MADE LEARNING FACTORY

Sammen med MADE - Manufacturing Academy of Denmark vil vi sætte endnu mere skub i den livslange læring for tekniske medarbejdere, der f.eks. arbejder med robotteknologi, 3D-print og digitale tvillinger. Det gør vi ved at udvikle nye efter- og videreuddannelsesforløb og gøre dem mere fleksible og tilgængelige, bl.a. via nye digitale læringsteknologier.

Projekt

FIT4FOF

I Horizon2020-projektet FIT4FoF ser vi sammen med en række andre europæiske vidensinstitutioner og virksomheder på industrimedarbejderes behov for kompetenceudvikling. Her analyserer vi tendenser inden for seks områder i industrien - for dermed at få frem til nye jobprofiler og kompetencebehov for fremtidens industrimedarbejdere. På baggrund af disse udvikler UCN et co-design værktøj til brug for design af industrielle efter-/videreuddannelsesforløb. 

Projekt

HEI4FUTURE PROJECT

Projektet har fokus på at udvikle entreprenørskabs- og innovationskapaciteten hos studerende og undervisere på videregående uddannelsesinstitutioner. Gennem co-design og åben innovation er formålet at skabe ny viden om, hvordan man klæder fremtidens medarbejdere på til den teknologiske udvikling. Projektet er finansieret via det europæiske HEI Initiative.

Se alle projekter, publikationer og forskere

Projekter
Projekter

Vi har fokus på at lave forskningsaktiviteter i samarbejde med erhvervslivet og andre videnspartnere, såvel nationalt som internationalt.

Publikationer
Publikationer

Arbejdet i forskningscenteret munder hvert år ud i en række videnskabelige publikationer. De fleste ligger tilgængelige til download.

Forskere
Forskere

Forskningscentret har en række aktive forskere tilknyttet med en dyb og bred indsigt i den industrielle digitale transformation.

Forskningssamarbejde med DOLLE

Én af de virksomheder, UCN samarbejder med, er DOLLE, der er verdens førende producent af lofttrapper. Her har forskere fra UCN hjulpet DOLLE med at se nærmere på, hvordan man kan optimere processer i deres produktion.

Kontakt

Anders Vestergaard

Forskningsleder

Telefon:
72690796