Byggeteknologi

På akademiuddannelsen i Byggeteknologi opnår du kompetencer til at arbejde med teknisk viden inden for byggematerialer, byggeteknik, bygningsfysik og -konstruktioner

Uddannelsen skal desuden give dig som medarbejder eller mellemleder et indblik i relevant jura og kommunikative kompetencer til brug på byggepladsen.

Uddannelsen retter sig til dig, der allerede har erfaring fra bygge- og anlægsbranchen, men som har behov for at få ajourført og styrket dine byggetekniske kompetencer. På uddannelsen vil du blandt andet komme til at arbejde med at:

 • Planlægge, indsamle og behandle byggeteknisk data og empiri
 • Foretage enkle bygningsfysiske beregninger af fugtforhold i varmetab i konstruktioner
 • Analysere og vurdere materialer og komponenters egenskaber og funktioner i konstruktioner
 • Anvende relevant byggeteknisk lovgivning i arbejdet
 • Anvende digitale systemer til at kommunikere byggetekniske problemstillinger samt vælge mellem centrale kommunikationsmetoder i relation til byggeriets aktører
 • Formidle praksisnære problemstillinger om materialer og konstruktioner samt løsningsmuligheder mellem brugerne, bygherre, rådgivere, projekterende og udførende aktører om teknisk projektering

Opbygning

Uddannelsen består af to obligatoriske moduler (Grundlæggende brug af digitale bygningsmodeller og Tilgængelighed), et valgfrit modul (Miljøfarlige stoffer) og et obligatorisk afgangsprojekt.

Hvem kan tage uddannelsen?

Uddannelsen henvender sig til dig, der har en relevant erhvervsuddannelse og/eller studentereksamen. Du skal tilmed have minimum to års erhvervserfaring.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på akademiuddannelserne.

MODULER

Obligatoriske/Valgfrie

  Dag/Aften

  Få styr på certificerings- og mærkningsordningerne samt viden om LCA og LCC.
  25.10.2017
  Byggeteknologi
  Valgfrit
  Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.

  Kontakt

  Camilla Baun
  Studiesekretær

  72 69 16 93
  cmb@ucnact2learn.dk

  TEKNOLOGI OG PRODUKTION

  LEDERLIV

  Studievejledning

  Nyhedsbrev

  Netværk i højeste gear

  Publikationer