Byggeteknologi

På akademiuddannelsen i Byggeteknologi opnår du kompetencer til at arbejde med teknisk viden inden for byggematerialer, byggeteknik, bygningsfysik og -konstruktioner

Uddannelsen skal desuden give dig som medarbejder eller mellemleder et indblik i relevant jura og kommunikative kompetencer til brug på byggepladsen.

Uddannelsen retter sig til dig, der allerede har erfaring fra bygge- og anlægsbranchen, men som har behov for at få ajourført og styrket dine byggetekniske kompetencer. På uddannelsen vil du blandt andet komme til at arbejde med at:

 • Planlægge, indsamle og behandle byggeteknisk data og empiri
 • Foretage enkle bygningsfysiske beregninger af fugtforhold i varmetab i konstruktioner
 • Analysere og vurdere materialer og komponenters egenskaber og funktioner i konstruktioner
 • Anvende relevant byggeteknisk lovgivning i arbejdet
 • Anvende digitale systemer til at kommunikere byggetekniske problemstillinger samt vælge mellem centrale kommunikationsmetoder i relation til byggeriets aktører
 • Formidle praksisnære problemstillinger om materialer og konstruktioner samt løsningsmuligheder mellem brugerne, bygherre, rådgivere, projekterende og udførende aktører om teknisk projektering

Opbygning

Uddannelsen består af to obligatoriske moduler (Grundlæggende brug af digitale bygningsmodeller og Tilgængelighed), et valgfrit modul (Miljøfarlige stoffer) og et obligatorisk afgangsprojekt.

Hvem kan tage uddannelsen?

Uddannelsen henvender sig til dig, der har en relevant erhvervsuddannelse og/eller studentereksamen. Du skal tilmed have minimum to års erhvervserfaring.

OBS: Hvis du er faglært eller ufaglært, har du mulighed for at søge om støtte fra omstillingsfonden på op til kr. 10.000,00 årligt til at dække din deltagerbetaling på akademi- eller diplomuddannelser. Se mere om mulighederne her.

 

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på akademiuddannelserne.

MODULER

Obligatoriske/Valgfrie

  Dag/Aften

  Lær at vurdere de beregnede resultater i byggemæssige sammenhænge.
  23.10.2019
  Byggeteknologi
  Obligatorisk
  UCN act2learn
  Lær at vurdere de beregnede resultater i byggemæssige sammenhænge.
  20.10.2020
  Byggeteknologi
  Obligatorisk
  UCN act2learn
  Få styr på certificerings- og mærkningsordningerne samt viden om LCA og LCC.
  13.08.2019
  Byggeteknologi
  Valgfrit
  UCN act2learn
  Lær at kvalitetssikre og udarbejde IKT/CAD-aftaler samt at arbejde med simuleringer af kollisions- og konsistenskontrol af...
  22.10.2019
  Byggeteknologi
  Valgfrit
  UCN act2learn
  Få kompetencerne til at håndtere det korrekte valg af materialer ifm. forskellige typer af konstruktioner.
  08.01.2020
  Byggeteknologi
  Obligatorisk
  UCN act2learn
  Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.

  Kontakt

  Maria Ahrenholt Svendsen
  Kursussekretær

  72 69 16 83
  maas@UCNact2learn.dk

  TEKNOLOGI OG PRODUKTION