Byggeteknologi

På akademiuddannelsen i Byggeteknologi opnår du kompetencer til at arbejde med teknisk viden inden for byggematerialer, byggeteknik, bygningsfysik og -konstruktioner

Uddannelsen skal desuden give dig som medarbejder eller mellemleder et indblik i relevant jura og kommunikative kompetencer til brug på byggepladsen.

Uddannelsen retter sig til dig, der allerede har erfaring fra bygge- og anlægsbranchen, men som har behov for at få ajourført og styrket dine byggetekniske kompetencer. På uddannelsen vil du blandt andet komme til at arbejde med at:

 • Planlægge, indsamle og behandle byggeteknisk data og empiri
 • Foretage enkle bygningsfysiske beregninger af fugtforhold i varmetab i konstruktioner
 • Analysere og vurdere materialer og komponenters egenskaber og funktioner i konstruktioner
 • Anvende relevant byggeteknisk lovgivning i arbejdet
 • Anvende digitale systemer til at kommunikere byggetekniske problemstillinger samt vælge mellem centrale kommunikationsmetoder i relation til byggeriets aktører
 • Formidle praksisnære problemstillinger om materialer og konstruktioner samt løsningsmuligheder mellem brugerne, bygherre, rådgivere, projekterende og udførende aktører om teknisk projektering
Forberedelse til dit studie
Er det længe siden, du sidst har været på ”skolebænken” og beskæftiget dig med metode, opgaveskrivning og videnskabsteori. Så anbefaler vi dig at deltage på vores studieforberedende forløb, Lær at være studerende og Brush-up på videnskabsteori. Her lærer du teknikker, der giver dig det bedste udgangspunkt for at komme godt i gang med dit uddannelsesforløb.

Opbygning

Uddannelsen består af tre obligatoriske moduler (Byggeteknik - mindre byggerier, Materialeforståelse og komponenter til mindre byggerier, Samarbejde, kommunikation og konfliktforebyggelse i projekteringsforløbet), 2-4 valgfrie moduler og et obligatorisk afgangsprojekt.

Hvem kan tage uddannelsen?

Uddannelsen henvender sig til dig, der har en håndværksmæssig uddannelser, har en relevant erhvervsuddannelse og/eller studentereksamen. Du skal tilmed have minimum to års erhvervserfaring.

OBS: Hvis du er faglært eller ufaglært, har du mulighed for at søge om støtte fra omstillingsfonden på op til kr. 10.000,00 årligt til at dække din deltagerbetaling på akademi- eller diplomuddannelser. Se mere om mulighederne her.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på akademiuddannelserne.

Moduler14 moduler

Obligatoriske/Valgfrie

  Dag/Aften

  05.10.2020
  Obligatorisk
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  19.10.2020
  Obligatorisk
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  01.03.2021
  Obligatorisk
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  25.10.2021
  Valgfrit
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  01.01.2022
  Valgfrit
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  27.10.2021
  Obligatorisk
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  01.09.2021
  Valgfrit
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  26.10.2021
  Valgfrit
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  01.01.2022
  Valgfrit
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  13.01.2023
  Obligatorisk
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.

  Kontakt

  Maria Ahrenholt Svendsen
  Kursussekretær

  72 69 16 83
  maas@UCNact2learn.dk

  Erhverv