Data - Marked - Afsætning

Faget har til formål at give indsigt i anvendelsen af relevante statistiske modeller og metoder og er centralt for at opnå kompetencer til at forstå, analysere og vurdere centrale markeds- og afsætningsmæssige problemstillinger

Hvordan afholdes undervisningen i efteråret 2020?
I efteråret 2020 afhænger undervisningsformen af myndighedernes udmeldinger om covid-19.

Vi forventer, at vores videreuddannelser fra august er tilbage i de kendte rammer med fysisk fremmøde. Ved fysisk fremmøde tager vi naturligvis de nødvendige forholdsregler og følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Hvis fysisk fremmøde ikke er muligt, vil undervisningen enten blive afholdt som kombineret undervisning, hvilket vil sige fysisk tilstedeværelse kombineret med online undervisning eller som fuld online undervisning.

Har du spørgsmål til, hvordan undervisningen afholdes eller er du usikker på, om du har mod på at tilmelde dig, er du meget velkommen til at kontakte os for nærmere information.

Formål

Modulet har som målsætning at bibringe den studerende de nødvendige redskaber til at anvende centrale statistiske metoder ved indsamling og analyse af data, der vedrører praktiske markedsmæssige problemstillinger med henblik på salg af finansielle produkter. Således vil den studerende tilegne sig metoder til vurdering af usikkerhed, design af modeller og gennemførelse af repræsentative undersøgelser af både finansielle markeder og afsætningsmarkeder for finansielle produkter.

Udbytte

Du får viden om generelle statistiske begreber, metoder og modeller, herunder:

 • generelle statistiske begreber, metoder og modeller, herunder
 • deskriptiv statistik
 • sandsynlighedsteori
 • stikprøveanalyse
 • hypotesetest 
 • regressions- og korrelationsanalyse
 • krav til dataindsamling med henblik på markedsanalyse og afsætning
 • anvendelsesmuligheder for statistisk metode i forbindelse med afsætning af finansielle produkter

Du opnår færdigheder i at:

 • udvælge og anvende statiske modeller på finansielle data og markedsdata
 • opstille og teste relevante hypoteser på finansielle data og markedsdata
 • foretage statistiske undersøgelser, herunder stikprøveudtaging, med henblik på analyse af finansielle data og markedsdata
 • kunne udarbejde og forholde sig kritisk til forecast og budgettering på både virksomhed eller konkret vare/projekt

Du opnår kompetencer til at:

 • gennemføre markedsanalyser ved hjælp af statistisk metode
 • effektivisere kvaliteten af udvalgte data og mængden af data ved gennemførelse af analyser af finansielle data og markedsdata

Indhold

Centrale temaer er:

 • deskriptiv statistik
 • sandsynlighedsteori
 • stokastiske variable og sandsynlighedsfordelinger
 • stikprøveudvælgelse og stikprøvefordelinger
 • punkt- og intervalestimation 
 • hypotesetest 
 • antalstabeller
 • regressions- og korrelationsanalyse
 • vurdering af kvantitative og kvalitative analysemetoder og teknikkers anvendelighed 
 • kvalitative metoder – interviews, fokusgrupper
 • valg af undersøgelsesdesign og herunder valg af dataindsamlings- og databehandlingsmetoder
 • vurdering af validitet og reliabilitet ved de foreslåede undersøgelser
 • præsentation og argumentation for den valgte metode og det valgte undersøgelsesdesign
 • statistisk beskrivelse af data fra finansielle markeder
 • sandsynlighedsteoretisk beskrivelse af finansiel risiko
 • porteføljeteori
  • segmentering
  • positionering

Frem til og med 2021 har du mulighed for at få 10.000 kr. om året til videreuddannelse på akademi

Pengene kommer fra Omstillingsfonden, som er oprettet af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Fonden uddeler 65 millioner kroner årligt fra 2018 til og med 2021.

Midlerne uddeles efter først-til-mølle- princippet.

Det eneste du skal gøre, når du tilmelder dig et akademifag er at skrive i kommentarfeltet, at du søger omstillingsfonden, samt sende os ’Tro og love’ erklæringen, hvor du bekræfter, at:

 • Er faglært eller ufaglært
 • Er i job
 • Ikke er selvstændig

Så betaler vi for dig, - dvs. ingen penge op af lommen!

Du kan læse mere om omstillingsfonden her.

NB:

Du kan søge støtte til den resterende deltagerbetaling (der overstiger 10.000,- kr. pr. kalenderår), bøger, materialer og transport i din Kompetencefond, hvis din ansøgning i øvrigt opfylder reglerne – undersøg det i din kompetencefond!

Midlerne tildeles efter først-til-mølle, så vent ikke for længe med at tilmelde dig et fag hos os.

Opsummering

Pris
kr. 6.694,00 momsfri

Konkrete datoer fåes ved henvendelse til studiesekretær Mette Frænde Andersen.

Sted
UCN act2learn
Sofiendalsvej 60
9200 Aalborg SV

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet skal du have en ungdomsuddannelse; det vil sige en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden grundlæggende uddannelse. Herudover skal du have to års relevant erhvervserfaring.

Start
01.09.2020

Slut
29.01.2021

Tilmeldingsfrist
02.08.2020

Kontakt

Mette Frænde Andersen
Studiesekretær

72 69 92 13
mta@UCNact2learn.dk

Erhverv