Finansielle forretninger

Du bliver i stand til ud fra helkundeprincippet at yde professionel finansiel rådgivning til private kunder med komplicerede rådgivningsbehov, og du lærer at opstille fagligt kvalificerede løsninger inden for udvalgte finansielle områder

Du bliver ligeledes i stand til at yde professionel finansiel rådgivning til erhvervskunder inden for årsregnskabslovens klasse A og B samt opstille fagligt kvalificerede løsninger inden for udvalgte finansielle områder.

Indhold

 • Kompetencekrav på boligområdet jf. §4 i ”Bekendtgørelse om kompetence-krav til boligkreditgivere og boligkreditformidlere”
 • Processen i forbindelse med køb af fast ejendom herunder kendskab til værdiansættelse af fast ejendom
 • Kompetencekrav og certificering på investeringsområdet, herunder:
 • der er omfattet af loven, jf. bilag 5
 • Investeringsprodukter omfattet mærkningsordningens kategori "grøn", ”gul” og "rød"
 • Samfundsøkonomiske sammenhænge herunder kapitalmarkedernes rolle og funktion 
 • Rådgiverrollen og håndtering af kundesamtalen 
 • Generationsskiftemodeller og due diligence processer ved virksomhedsoverdragelser
 • Skat i forhold til finansiel rådgivning af erhvervskunder
 • Bankernes risikostyring herunder kredit-, markeds-, likvidites- og operationel risiko
 • Bankernes fundingomkostninger, rentabilitet og belastning af kapitalgrundlag for givne finansielle produkter herunder nye forretningsmuligheder
 • Prissætningen af det finansielle produkt til kunden

Dit udbytte

Når du har taget faget kan du:

 • kombinere sammenhænge i det danske skattesystem i forhold til finansiel rådgivning herunder skatteregler for investeringsprodukter indenfor mærkningsordningens kategorier "grøn" og "gul"
 • vurdere og optimere kundens formuefordelingvurdere og anvende sikkerheder, herunder belåningsværdi for udlånsprodukter og tinglysningsprocessen
 • vurdere kundens skadesforsikringsforhold
 • analysere erhvervskundens finansielle, operationelle og markedsrisici
 • anvende samfundsøkonomiske teorier og analyser i den finansielle rådgivning
 • analysere samspilsproblematikker i relation til sociale ydelser

Frem til og med 2021 har du mulighed for at få 10.000 kr. om året til videreuddannelse på akademi

Pengene kommer fra Omstillingsfonden, som er oprettet af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Fonden uddeler 65 millioner kroner årligt fra 2018 til og med 2021.

Midlerne uddeles efter først-til-mølle- princippet.

Det eneste du skal gøre, når du tilmelder dig et akademifag er at skrive i kommentarfeltet, at du søger omstillingsfonden, samt sende os ’Tro og love’ erklæringen, hvor du bekræfter, at:

 • Er faglært eller ufaglært
 • Er i job
 • Ikke er selvstændig

Så betaler vi for dig, - dvs. ingen penge op af lommen!

Du kan læse mere om omstillingsfonden her.

NB:

Du kan søge støtte til den resterende deltagerbetaling (der overstiger 10.000,- kr. pr. kalenderår), bøger, materialer og transport i din Kompetencefond, hvis din ansøgning i øvrigt opfylder reglerne – undersøg det i din kompetencefond!

Midlerne tildeles efter først-til-mølle, så vent ikke for længe med at tilmelde dig et fag hos os.

Opsummering

Pris
kr. 8.694,00 momsfri

Konkrete datoer fåes ved henvendelse til studiesekretær Mette Frænde Andersen.

Sted
UCN act2learn
Sofiendalsvej 60
9200 Aalborg SV

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet skal du have en ungdomsuddannelse; det vil sige en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden grundlæggende uddannelse. Herudover skal du have to års relevant erhvervserfaring.

Start
03.02.2020

Slut
01.06.2020

Tilmeldingsfrist
01.01.0001

Start
01.06.2020

Slut
31.12.2020

Tilmeldingsfrist
01.01.0001

Kontakt

Mette Frænde Andersen
Studiesekretær

72 69 92 13
mta@UCNact2learn.dk

Erhverv