Virksomhedens investering og finansiering

På modulet lærer du at analysere og vurdere centrale erhvervsøkonomiske problemstillinger derudover får du kompetencer til at anvende relevante modeller og metoder til løsning af de ovennævnte problemstillinger

Indhold

 • Pris-mængdeoptimering
 • Priselasticitet
 • Markedsformer
 • Pris-afsætningsfunktioner
 • Omkostningsteori
 • Spilteori
 • Årsrapport
 • Regnskabsanalyse
 • Budgettering
 • Investering
 • Finansiering

Dit udbytte

Når du har taget faget kan du:

 • anvende centrale erhvervsøkonomiske problemstillinger og metoder
 • optimere pris, mængde og indtjening ud fra forskellige forudsætninger, herunder for en vare på et marked, en vare på flere markeder med prisdiskrimination og kontrakter
 • analysere en virksomheds årsrapport samt gennemføre en fuld regnskabsanalyse, herunder udregne nøgletal inden for rentabilitet, indtjeningsevne, kapitaltilpasning, soliditet og likviditet
 • udarbejde budgetter for en virksomhed, herunder resultat-, likviditets- og balancebudget samt sikre fornøden kontrol og afstemning
 • opstille investeringskalkuler og beregne kapitalværdi, intern rente og payback samt gennemføre følsomhedsnanalyser på paramtre som scrapværdi, investeringssum, nettobetalinger m.v.
 • redegøre for forskellige finansieringsformer, som annuitets-, serie og stående lån, udlandslån, kassekreditter og leverandørkreditter, beregne effektive renter på alle låneformer samt kommentere omkring optimal finansieringsform
 • anvende ovenstående teorier i praksis gennem udarbejdelse af et projekt i faget.
 • anvende erhvervsøkonomiske teorier og modeller i praksis i en finansiel virksomhed
 • analysere erhvervsøkonomiske problemstillinger og ud fra teorien træffe ledelsesmæssige og beslutninger
 • gennemføre beregninger og analyser og anvende disse som grundlag for at kunne rådgive kunder i praksis i en finansiel virksomhed
 • anvende teori ved problemidentifikation og problemløsning i relation til problemstillinger i praksis

Frem til og med 2021 har du mulighed for at få 10.000 kr. om året til videreuddannelse på akademi

Pengene kommer fra Omstillingsfonden, som er oprettet af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Fonden uddeler 65 millioner kroner årligt fra 2018 til og med 2021.

Midlerne uddeles efter først-til-mølle- princippet.

Det eneste du skal gøre, når du tilmelder dig et akademifag er at skrive i kommentarfeltet, at du søger omstillingsfonden, samt sende os ’Tro og love’ erklæringen, hvor du bekræfter, at:

 • Er faglært eller ufaglært
 • Er i job
 • Ikke er selvstændig

Så betaler vi for dig, - dvs. ingen penge op af lommen!

Du kan læse mere om omstillingsfonden her.

NB:

Du kan søge støtte til den resterende deltagerbetaling (der overstiger 10.000,- kr. pr. kalenderår), bøger, materialer og transport i din Kompetencefond, hvis din ansøgning i øvrigt opfylder reglerne – undersøg det i din kompetencefond!

Midlerne tildeles efter først-til-mølle, så vent ikke for længe med at tilmelde dig et fag hos os.

Opsummering

Pris
kr. 6.694,00 momsfri

Konkrete datoer fåes ved henvendelse til studiesekretær Mette Frænde Andersen.

Sted
UCN act2learn
Sofiendalsvej 60
9200 Aalborg SV

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet skal du have en ungdomsuddannelse; det vil sige en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden grundlæggende uddannelse. Herudover skal du have to års relevant erhvervserfaring.

Start
01.06.2020

Slut
31.12.2020

Tilmeldingsfrist
01.01.0001

Kontakt

Mette Frænde Andersen
Studiesekretær

72 69 92 13
mta@UCNact2learn.dk

Erhverv