Friluftsaktiviteter - Modul 2

Inspiration til dit næste eventyr. På modulet arbejdes der med, at du som studerende får viden om de praktiske friluftsfærdigheder i kano, kajak og klatring, med henblik på videreformidling

Hvad får du ud af modulet?

Som studerende får du viden og færdigheder inden for:

 • Relevante metoder, teori og værktøjer inden for kano, klatring og kajak
 • Viden om sikkerheds- og førstehjælpsperspektivet, kombineret med selve turoplevelsen
 • Viden om forberedelse og planlægning af en tur, hvor fokus er på de tre friluftsaktiviteter
 • Færdigheder til at håndtere grundlæggende sikkerhedsmæssige problemstillinger til lands og til vands
 • Færdigheder til at planlægge, organisere og gennemføre friluftsaktiviteter i naturen under supervision
 • Færdigheder i forskellige redningsteknikker og teknisk færdigheder inden for de forskellige aktiviteter
 • Færdigheder til at udvælge og formidle aktiviteter inden for området friluftsaktiviteter i forhold til målgruppens forudsætninger/evner med fokus på sikkerhed og konsekvenstænkning

Hvordan arbejder vi på modulet?

Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviseren, gruppebaserede diskussioner/øvelser samt individuelle studier og refleksioner.

Endvidere vil der også foregå en del undervisning udendørs med friluftsfærdigheder.

Undervisningen omfatter:

 • IPP2 Havkajak + IPP1 instruktør kursusforløb, i alt 32 timer (DKF)
 • KanoiInstruktør-1 Kano + sikkerhedskursus svarende til 16 timer (Kanosamrådet)
 • Førstehjælpskursus 8 timer med fokus på søsport og klatring
 • Klatring svarende til 16 timer

Prisen er inklusive:

 • Leje af kano, padel, havkajak, pagaj, spraydeck, vest, pumpe og paddlefloat
 • Lovpligtig passageransvarsforsikring
 • Registrering af licens ved Dansk Kano- og kajakforbund og Kanosamrådet
 • Kursuspensum fra Ungdomsringen

Deltagerne skal have gyldigt 6-timers førstehjælpsbevis ved kursusstart.
Deltagerne skal selv stille med personlig påklædning - våddragt eller tørdragt.
Deltagerne skal selv afholde tid og udgifter til egen træning undervejs i kursusforløbet.

Bedømmes efter 7-trinsskalaen med intern censur.

Målgruppe

Friluftsvejlederuddannelsen er for dig, der arbejder eller ønsker at arbejde som underivser eller formidler og vil inddrage friluftsliv og friluftstaktiviteter.

Få op til 40.000 kr. til efteruddannelse

Vidste du, at du kan få op til 10.000 kr. fra Omstillingsfonden om året? Til og med 2021 kan du således få helt op til 40.000 til din efteruddannelse på UCN act2learn.

Det eneste du skal gøre, når du tilmelder dig et akademifag er at skrive i kommentarfeltet, at du søger omstillingsfonden, samt sende os ’Tro og love’ erklæringen, hvor du bekræfter, at:

 • Er faglært eller ufaglært
 • Er i job
 • Ikke er selvstændig

Så betaler vi for dig, - dvs. ingen penge op af lommen!

Du kan læse mere om omstillingsfonden her.

NB:

Du kan søge støtte til den resterende deltagerbetaling (der overstiger 10.000,- kr. pr. kalenderår), bøger, materialer og transport i din Kompetencefond, hvis din ansøgning i øvrigt opfylder reglerne – undersøg det i din kompetencefond!

Midlerne tildeles efter først-til-mølle, så vent ikke for længe med at tilmelde dig et fag hos os.

Opsummering

Pris
kr. 12.000,00 momsfri

NB - forhøjet pris grundet indregnet certificeringer og max deltagerantal på 8 studerende.

Du skal påregne egenbetaling i forbindelse med aktiviteter, der involverer overnatning.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet, skal du minimum have en ungdomsuddannelse. Det vil sige en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden grundlæggende uddannelse. Herudover skal du have to års erhvervserfaring.

Start
20.04.2020

Slut
18.09.2020

Tilmeldingsfrist
17.03.2020

Kontakt

Heidi Keller Hansen
Studiesekretær

72 69 17 13
hih@UCNact2learn.dk

Ledelse og Organisation