Friluftsaktiviteter - Modul 2

Inspiration til dit næste eventyr. På modulet arbejdes der med, at du som studerende får viden om de praktiske friluftsfærdigheder i kano, kajak og klatring, med henblik på videreformidling

Hvad får du ud af modulet?
Som studerende får du viden og færdigheder inden for:

  • Relevante metoder, teori og værktøjer inden for kano, klatring og kajak
  • Viden om sikkerheds- og førstehjælpsperspektivet, kombineret med selve turoplevelsen
  • Viden om forberedelse og planlægning af en tur, hvor fokus er på de tre friluftsaktiviteter
  • Færdigheder til at håndtere grundlæggende sikkerhedsmæssige problemstillinger til lands og til vands
  • Færdigheder til at planlægge, organisere og gennemføre friluftsaktiviteter i naturen under supervision
  • Færdigheder i forskellige redningsteknikker og teknisk færdigheder inden for de forskellige aktiviteter
  • Færdigheder til at udvælge og formidle aktiviteter inden for området friluftsaktiviteter i forhold til målgruppens forudsætninger/evner med fokus på sikkerhed og konsekvenstænkning

Hvordan arbejder vi på modulet?
Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviseren, gruppebaserede diskussioner/øvelser samt individuelle studier og refleksioner.

Endvidere vil der også foregå en del undervisning udendørs med friluftsfærdigheder.

Bedømmes efter 7-trinsskalaen med intern censur.

Målgruppe
Friluftsvejlederuddannelsen er for dig, der arbejder eller ønsker at arbejde som underivser eller formidler og vil inddrage friluftsliv og friluftstaktiviteter.

Opsummering

Pris
kr. 6.800,00 momsfri

Du skal påregne en materialeudgift på 300 kr. pr. studerende, som opkræves ved tilmelding.
Derudover vil der være egenbetaling i forbindelse med aktiviteter, der involverer overnatning og eventuelle certificeringer.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
11 onsdage kl. 17.30-21.00 + 1 lørdag kl. 09.00-15.00 + 1 lørdag kl. 09.00 til søndag kl. 12.00.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet, skal du minimum have en ungdomsuddannelse. Det vil sige en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden grundlæggende uddannelse. Herudover skal du have to års erhvervserfaring

Start
25.04.2018

Slut
19.09.2018

Tilmeldingsfrist
19.03.2018

Tidspunkt
Datoer kommer senere.

Kontakt

Mette Frænde Andersen
Studiesekretær

72 69 92 13
mta@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING