Friluftsaktiviteter - Modul 2

Inspiration til dit næste eventyr. På modulet arbejdes der med, at du som studerende får viden om de praktiske friluftsfærdigheder i kano, kajak og klatring, med henblik på videreformidling

Hvad får du ud af modulet?
Som studerende får du viden og færdigheder inden for:

  • Relevante metoder, teori og værktøjer inden for kano, klatring og kajak
  • Viden om sikkerheds- og førstehjælpsperspektivet, kombineret med selve turoplevelsen
  • Viden om forberedelse og planlægning af en tur, hvor fokus er på de tre friluftsaktiviteter
  • Færdigheder til at håndtere grundlæggende sikkerhedsmæssige problemstillinger til lands og til vands
  • Færdigheder til at planlægge, organisere og gennemføre friluftsaktiviteter i naturen under supervision
  • Færdigheder i forskellige redningsteknikker og teknisk færdigheder inden for de forskellige aktiviteter
  • Færdigheder til at udvælge og formidle aktiviteter inden for området friluftsaktiviteter i forhold til målgruppens forudsætninger/evner med fokus på sikkerhed og konsekvenstænkning

Hvordan arbejder vi på modulet?
Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviseren, gruppebaserede diskussioner/øvelser samt individuelle studier og refleksioner.

Endvidere vil der også foregå en del undervisning udendørs med friluftsfærdigheder.

Undervisningen omfatter:
1) IPP2 Kano og Havkajak kursusforløb, i alt 32 timer.
2) IPP Instruktør-1 Kano og Havkajak kursus, i alt 32 timer.

Prisen er inklusive:
1) Leje af kano, padel, havkajak, pagaj, spraydeck, vest, pumpe og paddlefloat.
2) Lovpligtig passageransvarsforsikring
3) Registrering af 4 stk IPP-licenser hos DKF per kursist
4) Kursuspensum fra Ungdomsringen

Deltagerne skal have gyldigt 6-timers førstehjælpsbevis ved kursusstart.
Deltagerne skal selv stille med personlig påklædning - våddragt eller tørdragt.
Deltagerne skal selv afholde tid og udgifter til egen træning undervejs i kursusforløbet.

Bedømmes efter 7-trinsskalaen med intern censur.

Målgruppe
Friluftsvejlederuddannelsen er for dig, der arbejder eller ønsker at arbejde som underivser eller formidler og vil inddrage friluftsliv og friluftstaktiviteter.

Opsummering

Pris
kr. 10.500,00 momsfri

NB - forhøjet pris grundet indregnet certificeringer og max deltagerantal på 8 studerende.

Du skal påregne egenbetaling i forbindelse med aktiviteter, der involverer overnatning.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet, skal du minimum have en ungdomsuddannelse. Det vil sige en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden grundlæggende uddannelse. Herudover skal du have to års erhvervserfaring

Start
08.08.2018

Slut
03.10.2018

Tilmeldingsfrist
15.06.2018

Tidspunkt
8.8 + 9.8 + 10.8 + 16.8 + 17.8 + 30.8 + 31.8 + 5.9 + 6.9 + 7.9 + Vejledning 12.9 + 13.9 + 14.9 + Modulprøve 3.10.

Kontakt

Mette Frænde Andersen
Studiesekretær

72 69 92 13
mta@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING