Lederskab - gruppeprocesser og friluftsliv

Kan du ikke få nok af at være i naturen og brænder du for at få børn, unge og voksne engageret i naturen?

Ønsker du at styrke dine kompetencer til at lede og igangsætte gruppeprocesser i et udendørs læringsperspektiv? Med dette modul vil du kunne gå forrest i planlægningen og ledelsen af friluftsture for børne-, unge- eller voksengrupper.

Hvad får du ud af modulet?

På dette valgmodul fra akademiuddannelsen som friluftsvejleder får du kompetencer til at:

  • organisere, gennemføre og lede undervisningsforløb i friluftsliv, hvor fokus er på gruppeprocesser, kommunikation og teamudvikling på enkelt- og flerdags friluftsforløb med overnatning for forskellige målgruppe
  • udvælge og formidle aktiviteter inden for området gruppeprocesser, kommunikation og teamudvikling i forhold til målgruppens forudsætninger
  • reflektere over, tilpasse og udvikle egen vejledningspraksis inden for gruppeprocesser, kommunikation og teamudvikling

Tur til Norge

På modulet er der en særskilt tur til Norge, hvor du over flere dage kan prøve kræfter med naturen. På turen vil der være fokus på gruppeprocessen/ teamet i elementerne vand, fjeld og luft. På turen vil vi arbejde med gruppen igennem stille og mindfulness oplevelser samt de mere adventure baserede oplevelser, så som fjeldvandring, rafting, på tur, klippeklatring/rapelling og eventyr. Herigennem vil vi forsøge at begribe teamet, os selv, friluftluftslivet og naturen.

Der er en ekstra udgift på 2.600,00 kroner for turen til Norge. Inkluderet i prisen er transport i Norge, aktiviteter, overnatning og færge. Dog er det ikke inklusiv mad. Udgiften betales til underviser.

Hvordan arbejder vi på modulet?

UCN act2learn vægter i undervisningen, at du bliver udfordret i at perspektivere din praksis samt dine refleksioner gennem en teoretisk optik. Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviseren, gruppebaserede diskussioner/øvelser samt individuelle studier og refleksioner. Der er teoretisk og praktisk undervisning i gruppen processer med henblik på videreformidling.
Du afslutter modulet med en prøve efter 7- trinsskalen med ekstern censur.

Undervisningen foregår både ude i de omkringliggende skove og vand samt på UCN act2learn, Mylius Erichsens Vej 137, 9210 Aalborg SØ.

Få op til 40.000 kr. til efteruddannelse

Vidste du, at du kan få op til 10.000 kr. fra Omstillingsfonden om året? Til og med 2021 kan du således få helt op til 40.000 til din efteruddannelse på UCN act2learn.

Det eneste du skal gøre, når du tilmelder dig et akademifag er at skrive i kommentarfeltet, at du søger omstillingsfonden, samt sende os ’Tro og love’ erklæringen, hvor du bekræfter, at:

  • Er faglært eller ufaglært
  • Er i job
  • Ikke er selvstændig

Så betaler vi for dig, - dvs. ingen penge op af lommen!

Du kan læse mere om omstillingsfonden her.

NB:

Du kan søge støtte til den resterende deltagerbetaling (der overstiger 10.000,- kr. pr. kalenderår), bøger, materialer og transport i din Kompetencefond, hvis din ansøgning i øvrigt opfylder reglerne – undersøg det i din kompetencefond!

Midlerne tildeles efter først-til-mølle, så vent ikke for længe med at tilmelde dig et fag hos os.

Opsummering

Pris
kr. 8.000,00 momsfri

Du skal påregne en materialeudgift på 300 kr. pr. studerende, som opkræves ved tilmelding samt egenbetaling i forbindelse med Norgesturen på 2.600 kr. pr. studerende.

Derudover vil der være egenbetaling til forplejning ved aktiviteter, der involverer overnatning og eventuelle certificeringer.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
5.8 + 12.8 + 9.9 + 16.9 + 23.9 + 30.9 + 7.10 + 21.10 + 28.10 + 4.11 + 11.11 + 18.11 + 25.11. Alle dage kl. 17.30-21.00
Norgestur 20.8 til 24.8.
Eksamen 15.12 + 16.12.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet, skal du have gennemført en relevant uddannelse mindst på niveau med en relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GFU) eller en gymnasial uddannelse. Du skal have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter eller sideløbende med din relevante uddannelse. Du skal kunne vandre 10 km med rygsæk og svømme 400 m havsvømning.

Start
05.08.2020

Slut
16.12.2020

Tilmeldingsfrist
24.06.2020

Tidspunkt
Se konkrete datoer under omfang.

Kontakt

Heidi Keller Hansen
Studiesekretær

72 69 17 13
hih@UCNact2learn.dk

Ledelse og Organisation