Organisation og arbejdspsykologi

Akademiuddannelsen i Ledelse i dagtimerne er for dig, der gerne vil styrke dine evner til at analysere, planlægge og udføre ledelse i private og offentlige virksomheder - både nationalt og internationalt

Lederuddannelsen tager sigte på videreudvikling af en helhedsorienteret, individuel personlig og faglig profil, som giver dig såvel en teoretisk kompetence som en praksisnær kompetence med umiddelbar tæt kobling til den daglige lederfunktion.

Akademiuddannelsen i Ledelse består af 6 sammenhængende moduler og gennemføres som et treårigt deltidsstudie i dagtimerne med én undervisningsdag ca. hver anden uge. Har du ikke mod på eller brug for en hel Akademiuddannelse, er det også muligt blot at tage et enkelt af nedenstående moduler for at skærpe din kompetence:

  • Ledelse i praksis
  • Organisation og arbejdspsykologi
  • Det strategiske lederskab
  • Valgmodul 1
  • Valgmodul 2
  • Afgangsprojekt

Modulet Organisation og arbejdspsykologi

På modulet Organisation og arbejdspsykologi sætter vi fokus på den nyeste viden inden for organisationsdesign og- kultur, og vi ser på, hvordan organisationer styres og ledes. Du få indsigt i de organisatoriske grundelementer og sammenhænge i nutid og fremtid. Du lærer om organisationsstruktur, styringsprocesser i private- og offentlige virksomheder, samt organisationskultur.

Vi glemmer ikke dem, der skaber resultatet og giver os succes, nemlig menneskene i organisationen. Med fagområdet inden for arbejdspsykologi udvikler du din forståelse for psykologiske processer og problemstillinger, som ofte finder sted i organisationslivet. Du lærer om motivation i arbejdslivet, trivsel og arbejdsmiljø, samt teams og individer. Overordnet opkvalificerer du dig til at tage del i løsningen af organisatoriske opgaver og problemstillinger, og i kraft af dine nye indsigter kan du i fremtiden bidrage til organisatoriske samarbejdsprocesser og dermed til organisatorisk målopfyldelse. På dette modul får du kompetencer indenfor:

  • Organisationsdesign og – kultur
  • Psykologiske processer og problemstillinger i organisationer
  • Strategiske værktøjer

Arbejdsform

På modulet Organisation og arbejdspsykologi arbejdes deltager-, praksis- og procesbaseret, hvorfor der veksles mellem undervisning med inddragelse af dig og de øvrige deltagere, individuel og fælles refleksion samt casearbejde. Du vil som deltager opleve at blive støttet i at iagttage og kommunikere nye perspektiver og handlemuligheder.

For UCN act2learn er det af stor væsentlighed, at læring ikke er hengemt viden på papir, men i stedet skal læring ligge aktivt i oplevelsen og indlevelsen fra konsulenterne og deltagerne. Derfor arbejder vi ud fra en læringsfilosofi om, at du som deltager lærer bedst, når du bliver direkte inddraget gennem handling.

Har du allerede et eller flere af modulerne?

Så kontakt uddannelsessekretær Jette Rudbæk på telefon 72 69 16 57 eller mail jer@UCNact2learn.dk, da Jette har overblikket over de udbudte moduler.

Opsummering

Pris
kr. 10.800,00 momsfri

Beløbet er pr. obligatoriske modul og opkræves ved begyndelsen af hvert modul.
Eksamensgebyr, internatophold og forplejning er inkluderet i prisen.
Der må påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Bemærkninger
Internatopholdet foregår på et hotel i Nordjylland. Stedet meddeles kort før opstart.

Omfang
2 dages internat + 6 undervisningsdage fra kl. 08.30-15.00 + vejledning + eksamen.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet, skal du have en ungdomsuddannelse. Det vil sige en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden grundlæggende uddannelse. Herudover skal du have to års relevant erhvervserfaring.

Start
12.03.2018

Slut
27.06.2018

Tilmeldingsfrist
15.02.2018

Tidspunkt
12.3 + 13.3 + 21.3 + 4.4 + 18.4 + 2.5 + 16.5 + 30.5.
Eksamen 26.6 + 27.6.

Kontakt

Jette Rudbæk
Studiesekretær

72 69 16 57
jer@ucnact2learn.dk

LEDELSE OG ORGANISATION

Lone Nøhr
Studiesekretær

72 69 16 58
lon@ucnact2learn.dk

LEDELSE OG ORGANISATION