Socialpædagogisk udviklingsarbejde

Den socialpædagogiske praksis er under konstant forandring

På akademimodulet socialpædagogisk udviklingsarbejde bliver du klædt på til at arbejde med udvikling af forskellige socialpædagogiske projekter.

I løbet af modulet lærer du om, hvordan perspektiver som menneskesyn, magt og omsorg påvirker arbejdet med borgerinddragelse. Du får indsigt i de rammebetingelser, som er med til at definere i den socialpædagogiske praksis og en forståelse af samspillet mellem rammebetingelserne og det pædagogiske arbejde. Denne viden giver dig nye perspektiver og en ny forståelse af socialpædagogiske problemstiller og dilemmaer.

Hvad får du ud af modulet

Med din nye viden om socialpædagogiske problemstiller og dilemmaer kan du indgå som en aktiv spiller i projekter og processer, hvor der skal iværksættes nye indsatser i samarbejde med en borger eller en gruppe af borgere.

Din nye viden vil du også kunne sætte i spil i tværprofessionelle samarbejder, hvor en socialpædagogisk indsats går på tværs af eksempelvis psykiatri og sundhedsvæsen.

Hvem henvender modulet sig til

Modulet er relevant for dig, som arbejder med socialpædagogiske problemstillinger unge, voksne udviklingshæmmede og inden for socialpsykiatrien. Du kan fx arbejde som pædagogmedhjælper eller omsorgsmedhjælper på et socialpædagogisk opholdssted.

Hvordan arbejder vi på modulet

UCN act2learn vægter i undervisningen, at du bliver udfordret til at omsætte teori til din praksis. Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviseren, gruppebaserede diskussioner/øvelser samt individuelle studier og refleksioner.

Modulet afsluttes med en skriftlig prøve.

Få op til 40.000 kr. til efteruddannelse

Vidste du, at du kan få op til 10.000 kr. fra Omstillingsfonden om året? Til og med 2021 kan du således få helt op til 40.000 til din efteruddannelse på UCN act2learn.

Det eneste du skal gøre, når du tilmelder dig et akademifag er at skrive i kommentarfeltet, at du søger omstillingsfonden, samt sende os ’Tro og love’ erklæringen, hvor du bekræfter, at:

  • Er faglært eller ufaglært
  • Er i job
  • Ikke er selvstændig

Så betaler vi for dig, - dvs. ingen penge op af lommen!

Du kan læse mere om omstillingsfonden her.

NB:

Du kan søge støtte til den resterende deltagerbetaling (der overstiger 10.000,- kr. pr. kalenderår), bøger, materialer og transport i din Kompetencefond, hvis din ansøgning i øvrigt opfylder reglerne – undersøg det i din kompetencefond!

Midlerne tildeles efter først-til-mølle, så vent ikke for længe med at tilmelde dig et fag hos os.

Opsummering

Pris
kr. 6.800,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
7 undervisningsgange, en gruppevejledning og eksamination.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget op uddannelsen skal du have enten en relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU), en gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst sammen niveau som de andre. Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Start
24.08.2020

Slut
02.11.2020

Tilmeldingsfrist
01.08.2020

Tidspunkt
24.8 + 31.8 + 7.9 + 14.9 + 21.9 + 28.9 + 5.10
Vejledning 19.10
Aflevering af opgave 2.11

Kontakt

Charlotte Nielsen
Administrativ medarbejder

72 69 16 76
chni@UCNact2learn.dk

Sundhed, Social- og Neuropædagogik

Karen Marie Juhl Nielsen
Områdekoordinator

72 69 17 52
kjn@UCNact2learn.dk

Sundhed, Social- og Neuropædagogik