Socialpædagogisk udviklingsarbejde

Vil du gerne være med til at designe, gennemføre og evaluere socialpædagogiske udviklingsprojekter, så er dette modul det rette for dig

Hvad arbejder vi med på modulet?

Du får indsigt i det socialpædagogiske udviklingsarbejdes historie og metode. Det drejer sig bla. om baggrunden for det socialpædagogiske udviklingsarbejdes opståen, dets samspil med den samfundsmæssige udvikling, og de hovedtemaer, der gennem historien har været væsentlige indholdselementer. Samtidig arbejder du med at udvikle og gennemføre et mindre udviklingsarbejde i praksis.

Hvad får du ud af modulet?

Du lærer om:

 • Udviklingsarbejdets historie i den socialpædagogiske praksis
 • De væsentligste elementer i socialpædagogisk udviklingsarbejde, samt deres indbyrdes dynamik
 • Faserne i det socialpædagogiske udviklingsarbejde

Derudover lærer du at analysere, vurdere og gennemføre et socialpædagogisk udviklingsprojekt og reflektere over erfaringerne.

Målgruppe

Uddannelsen er målrettet dig, der arbejder:

 • Med udsatte børn og voksne
 • I socialpsykiatrien
 • På et opholdssted
 • På en døgninstitution
 • I et værksteds- og aktivitetstilbud
 • På et misbrugssted
 • I dagtilbud for børn med handicapintegration
 • Med borgere med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse
 • Med inklusion af børn og unge

Hvordan arbejder vi på modulet?

UCN act2learn vægter i undervisningen, at du bliver udfordret til at omsætte teori til din praksis. Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviseren, gruppebaserede diskussioner/øvelser samt individuelle studier og refleksioner.

Du afslutter modulet med en prøve.

Opsummering

Pris
kr. 6.800,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
6 undervisningsgange, 1 dag med blended learning, 1 gruppevejledningsdag, individuel vejledning og eksamination.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på uddannelsen skal du have enten en relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU), en gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som de andre. Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Start
17.01.2018

Slut
11.04.2018

Tilmeldingsfrist
15.12.2017

Tidspunkt
Onsdage i uge 3-15, kl. 08.30-15.00

Kontakt

Mette Frænde Andersen
Studiesekretær

72 69 92 13
mta@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING

Janne Holt
Specialkonsulent

72 69 04 31
jah@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING