Afgangsprojekt - VVS-installation

Med dit afgangsprojekt er meningen at du skal gå i dybden med noget af det du har lært gennem de mange moduler du har stiftet bekendtskab med på akademiuddannelsen

Du vælger selv en udfordring, som i særlig grad optager dig. Udfordringen skal behandle en praksisnær problemstilling. Du undersøger din udfordring fra flere forskellige perspektiver og får mulighed for at anvende teorier, modeller og metoder fra hele uddannelsen. Din analyse og arbejde med udfordringen skal inspirere til handlemuligheder.

Du skal også arbejde professionelt med indsamling af empiri. Det kan være du interviewer medarbejdere og ledere, finder relevante artikler, video/fotooptagelser og lignende for opgavens løsning.

Arbejdsform

På Afgangsprojektet arbejdes deltager-, praksis- og procesbaseret, hvorfor der veksles mellem undervisning med inddragelse af dig og de øvrige deltagere, individuel og fælles refleksion samt case arbejde. Du vil som deltager opleve at blive støttet i at iagttage og kommunikere nye perspektiver og handlemuligheder.

For UCN act2learn er det af stor væsentlighed, at læring ikke er hengemt viden på papir, men i stedet skal læring ligge aktivt i oplevelsen og indlevelsen fra konsulenterne og deltagerne. Derfor arbejder vi ud fra en læringsfilosofi om, at du som deltager lærer bedst, når du bliver direkte inddraget gennem handling.

Tilskudsmuligheder

Der findes flere kompetencefonde, som du kan søge. Vi opfordrer derfor til, at du kontakter din fagforening, som kan hjælpe dig med at afklare hvilke(n) fond(e), som er relevant(e) for dig.

Covid-19 og efterårets undervisning

Hvis du grundet covid-19 bliver forhindret i at deltage i undervisning med fysisk fremmøde, har du mulighed for at følge din undervisningen online hjemmefra.

Opsummering

Pris
kr. 13.500,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Sofiendalsvej 60
9200 Aalborg SV

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet skal du have en relevant erhvervsuddannelse, relevant grunduddannelse for voksne (GVU), en gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau, som de førnævnte. Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Opfylder du ikke adgangskravene, kan du muligvis blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering. Du kan kontakte Line Tellefsen på 72691744.

Start
20.01.2022

Slut
10.06.2022

Tilmeldingsfrist
03.01.2022

Tidspunkt
Konkrete datoer følger senere

Kontakt

Maria Ahrenholt Svendsen
Kursussekretær

72 69 16 83
maas@UCNact2learn.dk

Erhverv