Grundlæggende VVS-tekniske begreber

Lær om dokumentation og teknisk beregning

På faget 'Grundlæggende VVS-tekniske begreber' får du færdigheder til at lave tekniske beregninger af VVS-anlæg.

Endvidere får du viden om teknisk dokumentation inden for fagområdet.

  • Standarder og normer for teknisk dokumentation på installationer
  • Centrale regler og normer inden for VVS-tekniske anlæg
  • Software til tegning og dokumentation af tekniske installationer
  • Måling og vurdering af data i relation til tekniske problemstillinger
  • Grundlæggende matematik
  • Centrale matematiske og fysiske metoder og værktøjer til beregning af energiforsyningsanlæg samt bygningsinstallationer
  • Teknisk beregning af VVS-anlæg ved hjælp af relevante og tidssvarende matematiske og discipliner og værktøjer
  • Matematiske discipliner og værktøjer til konstruktion af VVS-tekniske systemer og anlæg

OBS: Hvis du er faglært eller ufaglært, har du mulighed for at søge om støtte fra omstillingsfonden på op til kr. 10.000,00 årligt til at dække din deltagerbetaling på akademi- eller diplomuddannelser. Se mere om mulighederne her.

Opsummering

Pris
kr. 7.000,00 momsfri

Prisen er ekskl. materialer. Der må påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Sofiendalsvej 60
9200 Aalborg SV

Omfang
8 undervisningsdage kl. 8:30-15:30, samt vejledning og eksamen

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet skal du have en ungdomsuddannelse; det vil sige en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden grundlæggende uddannelse. Herudover skal du have to års relevant erhvervserfaring.

Start
16.01.2019

Slut
13.03.2019

Tilmeldingsfrist
02.01.2019

Tidspunkt
16.1 + 23.1 + 30.1 + 31.1 + 6.2 + 7.2 + 13.2 + 14.2.
Vejledning 27.2.
Eksamen 13.3.

Kontakt

Maria Ahrenholt Svendsen
Kursussekretær

72 69 16 93
maas@ucnact2learn.dk

TEKNOLOGI OG PRODUKTION